INFOGRAHPIC: ความจริงแล้ว AIDS/HIV ติดต่อทางไหนได้บ้าง?

0

AIDS โรคที่มีการค้นพบครั้งแรกเมื่อช่วง 30 กว่าปีที่แล้ว และปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้แล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน แม้ว่า ปัจจุบันมียาที่ใช้ควบคุมอาการของโรคได้ดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวมากขึ้น แต่ในทางตรงกันข้ามภาวะการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่เป็นพาหะของโรคก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

AIDS/HIV

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Human immunodeficiency virus จัดเป็นไวรัสในกลุ่มรีโทรไวรัส (Retro virus) โดยถือว่าเมื่อโรคเข้าสู่ระยะที่สามของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์โดยสมบูรณ์แล้ว

คำว่าเอดส์ (AIDS) เป็นชื่อโรคย่อมาจากคำว่า Acquired immunodeficiency syn drome มีความหมายกว้างๆว่า โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กำเนิด – อ้างอิง เอดส์ (AIDS) โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ พนัส เฉลิมแสนยากร พยาธิแพทย์, Haamor.com

แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อแบบทั้งผิดและถูกที่ส่งต่อกันมาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด นั่นคือ… เรื่องของการติดต่อของโรคนั่นเอง ดังนั้น ในบทความนี้เฮียจึงขอแทรกด้วยภาพอินโฟกราฟฟิกแบบง่ายๆ ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆ ได้เป็นภาพจำถึงการติดต่อของโรคเอดส์ว่าแท้จริงแล้วนั้น สามารถติดต่อได้ทางไหนได้บ้าง และความเชื่อแบบไหนที่ผิด ไปดูกันครับ

infograhpic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *