สุขภาพจิตดีด้วย 3 แนวทางจัดการความเครียดในการทำงาน

0

คนในวัยทำงานใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของวันในการทำงาน บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการทำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้ ส่งผลให้ไม่มีความสุขในการทำงาน มีอาการผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม และความเครียดที่สะสมอาจส่งผลให้ป่วยทางกายและทางจิตใจได้

 

งาน

 

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมสุขภาพจิต ได้แนะนำแนวทางการจัดการความเครียดในการทำงาน สรุปความได้ดังนี้

  1. การแก้ปัญหาที่สาเหตุ

เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้น ควรพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด และแก้ที่สาเหตุนั้น ทั้งนี้อย่าวู่วาม เอาแต่อารมณ์ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่เข้าข้างตัวเองและไม่โทษผู้อื่น ต้องใช้เหตุผล คิดให้รอบคอบคิดหาทางออกให้ได้หลาย ๆ วิธีถ้าคิดไม่ออก ก็ไม่ควรอายที่จะปรึกษาคนใกล้ชิดหรือผู้รู้และเมื่อได้วิธีแก้ปัญหาแล้วก็ควรทดลองนำไปปฏิบัติถ้าไม่ได้ผลก็เปลี่ยนวิธีใหม่ เมื่อใดที่สามารถแก้ปัญหาได้ความเครียดก็จะลดลงไปเอง

ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางแก้ไขเสมอเพียงแต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานานสักหน่อย ควรมีความอดทนและมุ่งมั่น อย่าท้อถอยเสียก่อน คิดให้กำลังใจตนเองว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ

 

  1. การปรับเปลี่ยนความคิด

ปัญหาเป็นตัวการทำให้เกิดความเครียดได้แต่ปัญหาเดียวกันจะทำให้คนแต่ละคนเครียดได้ไม่เท่ากันทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนั่นเอง คนที่สามารถจัดการกับความเครียดและอารมณ์ของตนได้ดีจะมีลักษณะการคิด ดังนี้

1) คิดอย่างมีเหตุมีผล ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ แล้วเก็บเอามาวิตกกังวล แต่จะพยายามตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัด ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนเสมอ

2) คิดหลาย ๆ แง่มุม ลองคิดให้ครบทุกด้าน ทั้งด้านดีและไม่ดีไม่มองเพียงด้านเดียว แม้ในยามวิกฤติก็สามารถมองเห็นโอกาสได้

3) คิดเรื่องดี ๆ เช่น ประสบการณ์ที่เป็นสุขในอดีต ความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยของคู่สมรส ความมีน้ำใจของเพื่อน จะช่วยให้คลายเครียดและเกิดกำลังใจมากขึ้น

4) คิดถึงคนอื่นบ้าง ไม่หมกมุ่นอยู่แต่ปัญหาของตนเอง สนใจปัญหาของผู้คนในสังคมบ้างอาจพบว่าปัญหาของเราเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่นก็ได้

  1. การผ่อนคลายความเครียด

โดยปกติแล้ว คนเราแต่ละคนจะมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดของตนเองอยู่แล้ว แต่อาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเท่านั้นเอง การคลายเครียดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา และจะยิ่งทำให้เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้น เช่น การช็อปปิ้งมากเกินไป การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด เป็นต้น การผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม ได้แก่ การออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ การทำงานอดิเรก การพบปะพูดคุยกับเพื่อน เป็นต้น

 

ความเครียดส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ ฉะนั้น อย่าลืมหมั่นสำรวจตัวเอง หากไม่สามารถจัดการกับความเครียดด้วยตัวเองได้ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและนำไปสู่การรักษาอย่างถูกวิธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *