เทคนิคกินอาหารทะเลให้ปลอดภัยไกลสารฟอร์มาลิน

0

แม้ว่าในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ 2522 จะกำหนดให้สารฟอร์มาลินเป็นสารที่ห้ามใส่ลงไปในอาหาร ไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามแต่ในปัจจุบัน เรากลับได้ยินข่าวการตรวจพบสารฟอร์มาลินปนเปื้อนในอาหารหลายประเภทอยู่เนืองๆ มิหนำซำปริมาณที่ตรวจพบยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป ดังเช่นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับกานบุกทลายแหล่งขายส่งอาหารแช่แข็งยักษ์ใหญ่ใจกลางเมืองขอนแก่นซึ่งตรวจพบสารฟอร์มาลินในอาหารทะเลแช่แข็งแลแปรรูป โดยพบปริมาณมากที่สุดในอาหาร3ชนิดได้แก่ ปลาหมึกกรอบ แมงกะพรุนและลูกชิ้นปลา

ไม่รอช้ารีบอัพเดตข้อมูลของอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปปนเปื้อนสารฟอร์มาลินพร้อมทั้งวิธีเลือกซื้อและกินอาหารเหล่านี้ให้ปลอดภัยมาฝากคะ

เทคนิคกินอาหารทะเล (2)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ มาลัย หัวหน้าภาควิชาโภชนาวิทยา คณะสาธรณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบาย

“เนื่องจากอาหารทะเลเป็นอาหารที่เสี่ยงง่ายอยู่แล้ว ทำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารทะเลบางรายใส่ฟอร์มาลินตั้งแต่สัตว์ทะเลนั้นตายใหม่ๆเพื่อคงความสดให้อาหารทะเล แล้วจึงขนส่งไปจำหน่ายทั่วประเทศ

นอกจากนั้นล่าสุดยังพบว่ามีผู้ผลิตหัวใสผลิตนำแข็งใส่สารฟอร์มาลิน เพื่อความสะดวกของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารทะเลในการนำไปแช่แข็งอาหารทะเลซึ่งทำให้าหารนั้นปนเปื้อนสารฟอร์มาลินได้เหมือนกัน”

ดังนั้นจึงอยากเตือนกลุ่มผู้บริโภคในภูมิภาคที่ห่างไกลทะเลอย่างเหนือและภาคอีสานให้เพิ่มความระมัดระวังในการกินอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปให้มาก

โดยเฉพาะอาหารทะเลที่ตรวจพบการปนเปื้อนของสารฟอร์มาลินมาก เพราะวัตถุดิบที่นำมาทำอาหารทะเลแปรรูปเหล่านี้ต้องผ่านขั้นตอนการขนส่งเป็นเวลานานจึงอาจมีการใส่สารฟอร์มาลินเพื่อคงความสดของอาหารทะเลในปริมาณสูงกว่าปกติ

เทคนิคกินอาหารทะเล (1)

โดยมาดามมีเทคนิคกินอาหารทะเลให้ปลอดภัยมาฝากกันด้วยค่ะ

เช็กตรารับรองคุณภาพ ทุกครั้งที่จะซื้อหรือกินอาหารทะเลแช่แข็งหรือแปรรูปให้เช็กตรารับรองคุณภาพต่อไปนี้

  • HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) หรือตรารับรองมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายหรือจุดควบคุมวิกฤติในกระบวนการผลิตอาหารเป็นตรารับรองมาตรฐานระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลก
  • เครื่องหมายQหรือQ Premium ออกโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • เครื่องหมายรับรองอาหารปลอดภัยFood Safetyออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • เครื่องหมายรับรองตลาดสดน่าซื้อออกโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธรณสุข(ให้เลือกซื้อจากตลาดสดที่มีตรารับรองนี้

ทดสอบสารปนเปื้อนด้วยต้วเอง

หากสงสัยว่าอาหารทะลแปรรูปหรือแช่แข็งนั่นมีสารฟอร์มาลินแนเปื้อน ให้ซื้อชุดทดสอบซึ่งผลิตโดยกรมวิมยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบ

ล้าง+ทำให้สุก

ช่วยลดฟอร์มาลิน ก่อนกินอาหารทะเลแช่แข็งหรืแปรรูแ ให้ล้างด้วยนำสะอาดอย่างน้ย3-4ครั่งและควรผ่านกะบวนการทำให้สุกก่อนกินจะช่วยลดปรืมาณสารฟอร์มาลินลงได้

รู้จักกินและรู้วิธีป้องกันอย่างนี้สุขภาพดีก็ไม่หนีไปไหนแล้วคะ

 

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *