“กามวิปริต” สาเหตุเกิดจากอะไร รักษาได้หรือไม่?

0

“กามวิปริต”

หรือ Sexual Perversion มักเกิดกับเพศชาย พบได้บ่อยที่สุดในช่วงอายุ 15-25 ปี โดย “โรคเอ็กซ์ฮิบิชันลิซึม” ( Exhibitionism) หรือการชอบอวดอวัยวะเพศกับคนแปลกหน้า ถือเป็นหนึ่งในโรคกามวิปริตที่พบได้บ่อยในสังคมไทย แต่มีผู้เข้ารับการรักษาค่อนข้างน้อย ทั้งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้

sexual-perversion

ข้อมูลจาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า

แม้ไม่สามารถประมาณการผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ชัดเจน แต่มีการศึกษาพบว่าร้อยละ 20 ของหญิงสาว จะมีประสบการณ์เจอผู้ที่มีปัญหากามวิปริตมาแล้ว ขณะที่ผู้ชายที่มีปัญหานี้ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมกามวิปริต 3-5 อย่าง เช่น โชว์อวัยวะเพศ โทรศัพท์ลามกอนาจาร พฤติกรรมถ้ำมองคนอื่นในห้องน้ำ เป็นต้น

สาเหตุของพฤติกรรมนี้เชื่อว่าเกิดมาจากปริมาณฮอร์โมนเพศชายมีมากกว่าปกติ และอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติในสมอง รวมถึงจิตใจ ที่สำคัญคือปมด้อยในเรื่องเพศของตนเอง เช่น เรื่องขนาด การมีเพศสัมพันธ์ ทำให้ไม่มีความมั่นใจหรือไม่มีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อมีแรงขับทางเพศเกิดขึ้น จึงเลือกระบายออกโดยโชว์อวัยวะเพศต่อผู้อื่นเพื่อสร้างความมั่นใจในระดับจิตใต้สำนึก เมื่อคนที่เห็นแสดงอาการตกใจ กรีดร้อง จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจทางเพศให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้

อาการของกามวิปริตรักษาให้หายขาดได้!

ผู้ที่มีญาติป่วยหรือมีเพื่อนฝูงคนรู้จักป่วยเป็นโรคนี้ สามารถพาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง อย่าอายหมอ เพราะหากไม่ได้รับรักษา ผู้ป่วยจะมีพฤติกรรมนี้ไปตลอดชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ผู้ที่เป็นโรคกามวิปริตเข้ารับการรักษาน้อยมาก เพียง 1 ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 ของผู้ป่วย แสดงว่าในสังคมยังมีผู้ป่วยโรคนี้อีกร้อยละ 75 ที่ยังไม่รับการรักษา

การรักษาผู้ป่วยกามวิปริต

  1. การรักษาทางด้านจิตใจ เน้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและพฤติกรรม ให้มองเห็นด้านบวกทางเพศของตนมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนความเชื่อผิดๆ เช่น อวัยวะเพศใหญ่ให้ความสุขมากกว่าไซซ์เล็ก
  2. การรักษาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะการใช้ยารักษาฮอร์โมนเพศชาย
  3. การรักษาทางด้านสังคม เช่น เพื่อนฝูง คนในครอบครัว ช่วยกันลดโอกาสเกิดพฤติกรรม หากิจกรรมให้ทำแทนการคิดหมกมุ่นเรื่องเพศ ลดสิ่งกระตุ้นทางเพศ เช่น การดูสื่อลามก หรือพูดคุยกระตุ้นอารมณ์เพศ

ดังนั้น หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมโชว์อวัยวะเพศในที่สาธารณะ ขอให้ตั้งสติ ให้นิ่งเฉย ไม่ควรแสดงอาการตกใจ หวาดกลัว กรีดร้อง โดยการนิ่งเช่นนี้ จะมีผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถสร้างความสุขทางเพศได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *