เตรียมพร้อมรับมือ “ไข้หวัดใหญ่” จ่อระบาดปี 60

0

แม้จะมีการเตือนให้ระวังการระบาดของโรคกันทุกปี แต่จำนวนผู้ป่วยด้วย “โรคไข้หวัดใหญ่” ก็แทบไม่ได้ลดลงนัก ล่าสุดมีการคาดการณ์กันว่าในปีหน้า พ.ศ. 2560 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ไม่อยากเป็นหนึ่งในผู้ป่วย ก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัว ดูแลและใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อนี้

ข้อมูลจากงานแถลงข่าว “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ. 2560” โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สรุปได้ว่า…

จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในระบบเฝ้าระวังต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มของการเกิดโรคที่สำคัญในปี 2560 พบว่า ในกลุ่มโรคติดต่อที่สำคัญอันดับหนึ่ง คือ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2559 พบผู้ป่วย 156,943 ราย เสียชีวิต 43 ราย

โดยคาดว่าในปี 2560 ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คือ ประมาณ 320,000 ราย จังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูงต่อการระบาด ได้แก่ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา และ พะเยา

ทั้งนี้ การเดินทางของผู้คน ความเจริญรุ่งเรือง และบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงคือ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการรับบริการฉีดวัคซีนฟรี

“โรคไข้หวัดใหญ่”

Ill boy lying in bed

โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบนชนิดเฉียบพลัน มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความทรมานมากกว่าไข้หวัดธรรมดา บางรายมีอาการแทรกซ้อนทำให้เกิดอาการปอดบวม หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้อาการของผู้ป่วยมักจะเกิดขึ้นทันทีทันใด คือ มีไข้สูง ตัวร้อน หนาว ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่หลัง ต้นแขน ต้นขา ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอแห้งๆ บางรายอาจคัดจมูก จาม เจ็บคอ

โดยโรคนี้มักพบการระบาดตามฤดูกาล 2 ช่วง คือ ฤดูฝนจนถึงปลายฝนต้นหนาว ช่วง ส.ค.- พ.ย. และช่วงฤดูหนาวต้นปี ม.ค.- มี.ค. มีผู้ป่วย 25,000 – 32,000 รายต่อเดือน ดังนั้น ช่วงปลายปีเมื่อผู้ป่วยมีจำนวนมาก ต้นปีหน้าจึงยังคงมีผู้ป่วยสูง

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้จากการไอรดกัน การหายใจเอาฝอยละอองเข้าไป บางรายได้รับเชื้อทางสิ่งของที่ใช้ปนกัน ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รวมถึงเรื่องสุขอนามัยด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *