“โรคลิชมาเนีย” โรคผิวหนังอันตรายจากการโยกย้ายที่อยู่ แบบนี้ก็ได้หรอ?

0

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้เกิดพฤติกรรมการโยกย้ายถิ่นฐานในการเข้าทำงาน การท่องเที่ยว หรือการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ปัญหาโรคผิวหนังต่างๆ ที่เคยพบและหายไปจากประเทศไทย อาจจะพบได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ หนึ่งในนั้นคือโรคที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่คุ้นหูอย่าง

“โรคลิชมาเนีย”

ในส่วนของโรคลิซมาเนียนั้น พบผู้ป่วยคนไทยจากการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่เป็นแหล่งรังโรค แต่ปัจจุบันพบผู้ป่วยในประเทศไทยโดยไม่พบประวัติการเดินทาง โดยพบในแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย การเปิดเออีซีซึ่งจะมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากขึ้น จึงต้องระวังเช่นกัน

“โรคลิชมาเนีย” หรือ “โรคลิชมานิเอซิส” (Leishmaniasis) เป็นโรคที่เกิดจากโปรโตซัวลิชมาเนีย (Leishmania) สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ผ่านการถูกริ้นฝอยทราย (Sand fly) ที่มีเชื้อกัด เชื้อนี้ทำให้เกิดโรคหลายรูปแบบ ที่พบมากที่สุดคือชนิดที่มีผลต่อผิวหนัง หรือ ชนิดที่มีผลต่ออวัยวะภายใน

โดยคนสามารถติดโรคลิชมาเนียได้ แต่ไม่ได้ติดจากสัตว์โดยตรง คนติดโรคได้จากการถูกริ้นฝอยทรายที่เป็นพาหะของเชื้อกัด สัตว์ที่ติดเชื้อจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไปสู่ริ้นฝอยทราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีโรค และใช้เวลาเป็นเดือนจึงแสดงอาการของโรคทางผิวหนังหรืออวัยวะภายใน

leishmaniasis

อาการของโรคทางผิวหนังเริ่มจากมีตุ่มนูนแดง คัน ซึ่งอาจกลายเป็นแผลและเป็นสะเก็ด แผลมักจะหายได้เองแต่อาจเป็นนานหลายปีและกลายเป็นแผลเป็นถาวรนอกจากนี้แผลยังสามารถลุกลามจากแผลเล็กๆ หลายๆ แผลกลายเป็นแผลใหญ่ได้ อาจมีอาการที่เยื่อบุบริเวณปากและจมูกทำให้เกิดแผลตามใบหน้า โพรงจมูก ปาก รวมทั้งลำคอ สำหรับการติดเชื้อที่มีผลต่ออวัยวะภายในได้แก่ ม้าม ตับ หรือทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเลือด อาการในรูปแบบนี้อาจมีผลรุนแรง หากไม่รักษาโดยด่วนอาจทำให้ตายได้

โรคลิชมาเนียมีตัวริ้นฝอยทรายเป็นพาหะ สามารถป้องกันได้ด้วยการสวมเสื้อผ้ามิดชิด ใช้ยาทากันยุง นอนกางมุ้ง กำจัดแหล่งโรค ทำความสะอาดบ้านเรือนให้เรียบร้อยหากต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคลิชมาเนียและมีริ้นฝอยทราย ควรป้องกันตนเองไม่ให้ถูกแมลงกัด ทั้งนี้ หากพบว่าโดนริ้นฝอยทรายกัดบ่อยๆ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และป้องกันไม่ให้เชื้อดังกล่าวแพร่กระจาย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *