งานวิจัยพบ เตือน “โรคหัวใจ” ไม่ใช่แค่เจ็บหน้าอก ปวดท้องก็อาจใช่!

0

ผู้หญิงกว่า 30% พบอาการที่อาจนำไปสู่การเป็นโรคหัวใจ แต่กว่าครึ่งคุณหมอคิดว่านั่นไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคหัวใจ

นี่คือผลการศึกษาล่าสุดจาก Sex Differences in the Presentation and Perception of Symptoms Among Young Patients With Myocardial Infarction โดย Judith H. Lichtman และคณะ

นักวิจัยจาก Yale School of Public Health ได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคหัวใจที่อายุน้อยกว่า 55 ปี กว่า 3,000 คน พบว่า

2 ใน 3 ของกลุ่มผู้ป่วยเป็นผู้หญิง เกี่ยวกับอาการของพวกเธอเมื่อต้องการการรักษาพยาบาลและการรักษาตัวในโรงพยาบาล ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของอาการ โดยเพศชายและหญิงจะมีอาการที่แสดงออกไม่เหมือนกันในบางครั้ง

ในขณะที่กว่า 90% จะมีอาการเตือนที่เราพอจะรู้กันมาบ้างอย่าง

  • เจ็บหน้าอก
  • แน่นหน้าอก
  • ความดันสูง

ซึ่งในผู้หญิงเองก็จะมีอาการเดียวกัน แต่มีบางอย่างเพิ่มขึ้นมา และนั่นเป็นอาการเตือนของโรคหัวใจได้เช่นเดียวกัน โดยมีอาการสำคัญที่พบในงานวิจัย ได้แก่

  • คลื่นไส้
  • ปวดท้อง
  • ใจสั่น
  • หายใจถี่
  • ปวดคอ บ่า ไหล่

Woman holding stomach

ราวๆ 62% ของผู้หญิงจะพบ 3 อาการขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบกับ 55% ของคุณผู้ชาย การเก็บรวบรวมอาการดังกล่าวอาจทำให้แพทย์หันเหความสนใจไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้อาการของผู้ป่วยหญิงจำนวนมากถูกตีความผิดพลาดก่อนที่พวกเธอจะเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

ดังนั้น จากผลการวิจัยในครั้งนี้นั้น ทำให้เราเรียนรู้ว่า แท้จริงแล้วอาการเตือนของโรคหัวใจนั้นไม่ได้จบที่แค่ ภาวะเจ็บหน้าอก แน่นหน้าอกหรือว่ามีความดันสูง แต่ยังรวมไปถึงอาการต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยเฉพาะเพื่อนๆ ที่เป็นผู้หญิงนะครับ จะต้องคอยหมั่นสำรวจตัวเองเสมอ ทางที่ดีคือควรไปตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยได้มากครับ

ที่มา: Here’s Why Doctors Often Miss Heart Attack Symptoms in Women โดย  JAMIE DUCHARM, Time.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *