“มะเร็ง” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 1 ไม่อยากเสี่ยง ต้องป้องกัน

0

จากสถิติพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย รองลงมา คือ อุบัติเหตุ และ โรคหัวใจ ซึ่งจากกระทรวงสาธารณสุข ยังพบว่า…

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปี หรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย

Abstract blur People surrounding Siam station in Bangkok

คำถามคือ เราสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้อย่างไร?

มะเร็ง” เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่ DNA หรือสารพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย ส่งผลทำให้เซลล์เจริญเติบโต และเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วในปริมาณมากกว่าปกติ ถ้าเซลล์พวกนี้เกิดอยู่ในอวัยวะใดก็จะเรียกชื่อ มะเร็ง ตามอวัยวะนั้น เช่น มะเร็งปอด มะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ มะเร็งผิวหนัง เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม เป็นต้น รวมถึงการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด และปัจจัยจากภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม ความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันและภาวะทุพโภชนา เป็นต้น

เคล็ดลับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

  1. รับประทานอาหารมีประโยชน์ครบหมวดหมู่ สะอาด หลากหลาย เน้นผักผลไม้ ไม่กินปลาน้ำจืดดิบ
  2. ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงงดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  3. ไม่สำส่อนทางเพศ สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  4. หลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไปไม่ตากแดดจ้า
  5. หลีกเลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ
  6. ลดความเครียด ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส
  7. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมตามเกณฑ์
  8. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิด

ที่สำคัญควรตรวจสุขภาพเป็นประจำ รวมถึงตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมสามารถตรวจได้แม้ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ยิ่งตรวจพบเร็ว โอกาสหายยิ่งมีสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *