รู้จัก “โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด”

0

โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด (Ankylosing Spondylitis) คือ…

โรคข้ออักเสบชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบริเวณหลัง และคอ การอักเสบของข้อต่อที่บริเวณหลังเป็นสาเหตุของการปวดและติดแข็งสาเหตุเกิดจากการที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีความผิดปกติในการแยกแยะเนื้อเยื่อของร่างกายกับสิ่งแปลกปลอมอื่น

กล่าวคือระบบภูมิคุ้มกันเกิดความสับสนว่าเนื้อเยื่อในข้อต่อสันหลังของผู้ป่วยเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย ดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงพยายามที่จะทำลายเนื้อเยื่อเหล่านี้ โดยการก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นทำให้มีการปวด และติดยึดของหลัง

โรคข้อสันหลังอักเสบ

กว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด พบในผู้ชายอายุตั้งแต่ 16 – 35 ปี พบในผู้หญิงประมาณร้อยละ 1 ผู้หญิงอาการไม่มากอาการที่พบได้บ่อยที่สุดของโรคนี้คืออาการปวดตึงที่หลังเรื้อรัง

โดยที่บางครั้งอาการปวดตึงเหล่านี้เกิดขึ้นและหายไปโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด ปกติแล้วอาการปวด และติดยึดของหลังนั้นจะเป็นมากที่สุดในเวลาเช้าหลังจากตื่นนอน และจะเริ่มดีขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ ยังจะสามารถพบการอักเสบในบริเวณอื่นๆของร่างกายร่วมด้วยได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกเชิงกราน ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตื้อๆ ลึกๆบริเวณสะโพกและหลังส่วนล่าง อาจจะปวดที่สะโพกสองข้าง หรือสลับข้างไปมา อาการอักเสบที่ข้อไหล่ก็สามารถพบได้ การอักเสบของจุดเกาะเอ็นก็เป็นอาการหนึ่งที่พบได้บ่อย อาทิ จุดเกาะของเอ็นร้อยหวายที่ด้านหลังส้นเท้า เอ็นฝ่าเท้า และขอบกระดูกซี่โครง

 

ที่น่ากลัวก็คือ หากการอักเสบเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะทำให้เกิดการเชื่อมตัวกันของกระดูกสันหลังแต่ละข้อ เท่ากับว่ากระดูกสันหลังทั้งหมดจะต่อกันเป็นชิ้นเดียวทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถขยับข้อต่อหลังได้อย่างสิ้นเชิง

 

อาการแบบไหนที่ต้องสงสัยว่าคุณเป็นโรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด?

  1. คนอายุน้อยที่มีอาการปวดหลัง และการติดยึดของข้อหลัง โดยกลุ่มอายุที่จะเริ่มมีอาการของโรคนี้คือ 15-30ปี โดยมักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 3เท่า
  2. อาการปวดหลังที่จะเป็นมากในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน โดยอาการตึงและขยับลำบากนั้นมักจะเป็นอยู่นานกว่า 30นาที
  3. มีอาการปวดที่บริเวณอื่นๆของร่างกายร่วมกับอาการปวดหลัง เช่น บริเวณเอ็นร้อยหวาย เอ็นฝ่าเท้า หัวไหล่ หรือข้อสะโพก
  4. มีอาการปวดบวมของข้อต่างๆ เช่น เข่า ข้อเท้า อย่างไม่มีสาเหตุ
  5. มีอาการตาอักเสบเป็นๆหายๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *