“ปอดอุดกั้นเรื้อรัง” โรคร้ายที่เหล่าสิงห์อมควันต้องระวัง!

0

“โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”

หรือ “โรคซีโอพีดี” (Chronic obstructive pulmonary disease, COPD) คือ กลุ่มของโรคที่เกิดอาการอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างอย่างถาวรจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดลมหรือเนื้อปอดจนเกิดอาการหลอดลมตีบแคบหรือตันลงโดยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพอง

โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและโรคถุงลมโป่งพองนี้มักแยกจากกันได้ยาก และมักพบโรคทั้งสองเกิดขึ้นร่วมกันจึงเป็นที่มาของชื่อ “โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”

โดยโรคนี้จะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบเรื้อรัง โครงสร้างของหลอดลมเปลี่ยนไปจากปกติทำให้แคบลง เนื่องจากการสูดสารพิษต่างๆ อย่างควันบุหรี่หรือสารเคมี และการสูบบุหรี่จะเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดของโรคนี้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคนี้ได้ เช่น การสูดดมสารหรือมลพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นละออง ฝุ่นหรือเขม่าก๊าซพิษ, การทำงานที่มีการหายใจเอาละอองสารเคมีบางอย่างเป็นปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เช่น การทำงานในเหมืองถ่านหิน งานอุตสาหกรรมสิ่งทอจากฝ้าย งานเชื่อมโลหะ รวมถึงโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคขาดเอนไซม์

อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่สำคัญ คือ อาการไอเรื้อรังมีเสมหะปริมาณมากและเหนียวข้น หายใจลำบาก หอบเหนื่อยง่าย ต้องออกแรงหายใจมากขึ้น โดยเฉพาะเวลาที่อาการกำเริบ รวมถึงอาจมีเสียงหายใจดังวีดขณะหายใจเข้า

นอกจากนั้น มักพบอาการอ่อนเพลียเนื่องจากต้องออกแรงเพิ่มในการหายใจ และต้องใช้กล้ามเนื้ออื่นช่วย เช่น กล้ามเนื้อคอ หน้าท้อง ไหล่ เป็นต้น เมื่ออาการกำเริบมากขึ้นผู้ป่วยจะทำกิจกรรมต่างๆได้น้อยลงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ใช้เวลาหลายปี ทำให้ผู้ป่วยไม่เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นธรรมชาติของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆ และจะเสียชีวิตจากภาวะหาย ใจล้มเหลวในที่สุด

ฉะนั้นการหยุดสาเหตุที่หยุดได้ โดยเฉพาะการหยุดสูบบุหรี่ และการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ จะทำให้การลุกลามของโรคช้าลงได้ และอาการโดยรวมดีขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้ปอดหายเป็นปกติได้สรุปก็คือยิ่งรีบไปพบแพทย์ ก็ยิ่งช่วยชะลออาการของโรคให้บรรเทาเบาบางลงได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *