Tag Archives: รถติด

city ​​car traffic jams night lights

แบบนี้ก็ได้หรอ… รถติดนานทำระบบร่างกายล้มเหลว!

ขณะเดินทางไปทำงานหลายคนมักเกิดความเครียดจากสภาพการจราจาที่ติดขัด แต่ถ้าหากคุณปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเครียดเป็นเวลานานจะทำให้ร่างกายเกิดตวามไม่สมดุลของระบบฮอร์โมน

มาฟิตแอนด์เฟิร์มตอน รถติด กันเถอะ!

มาฟิตแอนด์เฟิร์มตอน “รถติด” กันเถอะ!

ความรู้สึกเวลาที่เราต้องติดอยู่บนถนนและไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและหงุดหงิดเกินทน แต่ลองหันมาเปลี่ยนความคิดใหม่ด้วยการใช้ช่วงเวลารถติดให้เกิดประโยชน์ในการฟิตร่างกายกันดีกว่า