Eating Disorder “โรคกินผิดปกติ” เช็คหน่อยเป็นอยู่หรือเปล่า?

0

ทุกวันนี้พฤติกรรมการกินของคนเปลี่ยนแปลงไป หรืออาจด้วยค่านิยมความงามที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทำให้หลายคนยึดติดกับความงามที่ว่าผู้หญิงสวย “ต้องผอม” จนกลายเป็นกินอะไรก็กลัวอ้วนไปเสียหมด และสุดท้ายอาจลุกลามกลายเป็นโรคที่เรียกว่า “Eating Disorder”

รู้จักโรค Eating Disorder

eatingdis (1)

Eating Disorder คืออาการผิดปกติทางการกิน จัดว่าเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีการรับรู้ ความรู้สึกและความคิดต่อรูปร่างและน้ำหนักตัวผิดปกติอย่างรุนแรง และมีพฤติกรรมการกินอาหารผิดปกติอย่างมากจนอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่อทั้งร่างกายและจิตใจจนอาจเสียชีวิตได้

โดยอาการผิดปกติทางการกินที่พบบ่อยที่สุดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

Anorexia Nervasa ซึ่งเป็นอาการกลัวอ้วนหรือคลั่งผอม

Bulimia Nervasa ที่ทำให้อยากอาหารมากผิดปกติและล้วงคออาเจียน

โดยเชื่อกันว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคนี้คือการเสพสื่อความงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการแฟชั่นที่ให้ค่านิยมความงามว่า ผู้หญิงสวยต้องผอม สื่อเหล่านี้จึงก่อให้เกิดอาการคลั่งผอมตามมานั่นเอง

อาการคลั่งผอมถือเป็นโรคจิตอย่างหนึ่ง การรักษาจึงต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โรคนี้เป็นโรคซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างตรงจุด โดยจากสถิติโรคนี้ถือเป็นโรคทางจิตที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มักจะกังวลมากเกินเหตุเกี่ยวกับทุกอย่างที่กินเข้าไป มักจะคำนวณตลอดเวลาว่าอาหารนี้มีแคลอรีเท่าไหร่ ต้องออกกำลังกายมากเท่าไหร่ถึงจะเผาผลาญแคลอรีที่ได้รับหมด

สิ่งที่ตามมาพร้อมกับความกังวลก็คือ ผู้ป่วยจะพยายามออกกำลังกายอย่างเอาเป็นเอาตาย กินยาถ่าย หรือล้วงคออาเจียนเพราะรู้สึกผิดที่รับประทานอาหาร เป็นต้น และเมื่อร่างกายขาดอาหารมาก ๆ ก็จะส่งผลให้เกิดหัวใจวาย ฟันผุ ผมร่วง โลหิตจาง ไปจนถึงขั้นเสียชีวิต

ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

eatingdis (2)

คนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มักเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตนเองต่ำมากหรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าเรื่องรูปร่างมากจนเกินไป หรือไม่ใช่ในช่วงวัยเด็กอาจเคยถูกแกล้ง เคยถูกล้อเลียนหรือแม้กระทั่งคนที่ขาดความรัก ความอบอุ่นก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *