การศึกษาพบ “ถูกล่วงละเมิดทางเพศ” โดยเพื่อนร่วมงานพัฒนาสู่อาการซึมเศร้ามากกว่า

0

ในหลายๆ บทความที่ผ่านมา แม่นุ่มได้เขียนถึงเรื่องการดูแลความสัมพันธ์ต่างๆ มาเยอะแล้ว ในบทความนี้เราชวนมาดูงานวิจัยที่น่าสนใจกับประเด็นที่อยากให้เพื่อนๆ ได้ให้ความสำคัญกันมากขึ้นค่ะ ประเด็นของเรื่อง “การล่วงละเมิดทางเพศ

พนักงานที่มีประสบการณ์ล่วงละเมิดทางเพศโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในที่ทำงานอาจมีอาการซึมเศร้ารุนแรงกว่าพนักงานที่ถูกล่วงละเมิดจากลูกค้า ตามการศึกษาเกี่ยวกับพนักงาน 7,603 ราย จาก 1041 องค์กรในเดนมาร์ก งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร BMC Public Health

sexual-harassment-by-colleagues-develops-into-depression

Dr. Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen จากศูนย์วิจัยแห่งชาติเพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเทศเดนมาร์ก ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

“เรารู้สึกประหลาดใจที่เห็นความแตกต่างระหว่างผลกระทบจากการคุกคามจากลูกค้า เมื่อเทียบกับการล่วงละเมิดของพนักงานคนอื่น ๆ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยมาก่อน การวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการลาป่วยในระยะยาวสำหรับพนักงานที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ถูกพบในความสัมพันธ์กับการล่วงละเมิดทางเพศโดยลูกค้า”

Dr. Ida ชี้แจงว่า ข้อค้นพบชี้ให้เห็นว่าก ารล่วงละเมิดทางเพศจากลูกค้ามีผลกระทบในทางที่ไม่พึงประสงค์และไม่ควรถูกทำให้เป็นเรื่องปกติหรือละเลย ในการศึกษาครั้งนี้เราพบว่า การล่วงละเมิดทางเพศจากลูกค้าแพร่หลายมากขึ้นและความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้าในระดับที่สูงขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสถานที่ทำงานบางแห่ง เช่น ในงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคล อย่างงานด้านการดูแลหรืองานทางสังคมอาจมีทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยลูกค้าว่าเป็นส่วนหนึ่งของงาน

นักวิจัยพบว่าเมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ พนักงานที่ถูกคุกคามจากลูกค้าได้คะแนนสูงขึ้น 2.05 คะแนน ในแบบบันทึกภาวะซึมเศร้าหลัก (MDI) – แบบสอบถามอารมณ์ที่รายงานตัวเองซึ่งสร้างการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าพร้อมกับประมาณการ ความรุนแรงของอาการ โดยคะแนนในช่วง MDI จาก 20 สำหรับภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึง 30 หรือมากกว่าสำหรับภาวะซึมเศร้าที่น่าเป็นห่วง

ในขณะที่พนักงานที่ถูกล่วงเกินโดยเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีคะแนนสูงกว่าที่ 2.45 คะแนน เมื่อเทียบกับพนักงานที่เคยล่วงละเมิดทางเพศโดยลูกค้า

จากพนักงาน 7,603 คน พบตัวเลขดังนี้ครับ

  • 2.4% (180 คน) ถูกคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยลูกค้า
  • 1.0% (79 คน) ถูกคุกคามจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยเพื่อนร่วมงาน
  •  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการว่าจ้างในงานดูแลลูกค้า มากกว่าผู้ที่เข้าร่วมในกลุ่มอาชีพอื่น ๆ เช่น อาชีพด้านการศึกษา หรืออุตสาหกรรม

และไม่ว่าจะมีนัยยะทางการศึกษาอย่างไร สิ่งสำคัญคือ เราควรหาวิธีการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันจะนำไปสู่การพัฒนาอาการซึมเศร้าได้

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องเจอกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ต้องทำอย่างไร? แม่นุ่มมีบทความดีๆ จาก Fanpage: พนักงานสอบสวนหญิง ลองไปอ่านดูเพิ่มเติมได้นะคะ ที่นี่

ที่มา: Sexual harassment by colleagues may be associated with more severe depression
โดย BioMed Central, Sciencedaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *