กฏ 5 ข้อ ของคนมีคู่หรืออยากมีคู่!

0

ทุกคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การรับฟังสิ่งที่คนอื่นคิดในขณะที่คุณเองก็ได้ร่วมแชร์ไอเดียตัวเองด้วย ย่อมสร้างความเคารพซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้น นี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิตคู่ แต่หากวันหนึ่งที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะถูกกีดกันด้านการแสดงความคิดเห็น เรื่องราวนี้ก็จะส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกและสุดท้ายคือ สร้างระยะห่าง

Staci Lee Schnell Clinical Fellow ประจำสมาคมคู่แต่งงานสมาคมอเมริกันและครอบครัวบำบัดได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์กับคนรัก

จะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกับคนอื่นต้องมีการบังคับใช้กฏหมายร่วมกัน สถาบันเล็กแต่ยิ่งใหญ่อย่าง “ครอบครัว” เองก็ควรมีกฏในการอยู่ร่วมกันด้วย

เริ่มต้นจาก “คู่รัก” …

Couple sharing a flower in the park.

1. ปรับทัศนคติ

ในคลาสเรียน เรามักได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างเพื่อนฝูง เราใช้วิธีเข้าหากันและกน แล้วบอกเล่าอะไรคือสิ่งที่คุณเป็น อะไรคือสิ่งที่คุณคิด ชีวิตแต่งงานก็เหมือนกัน คุณต้องรู้จักที่จะตกลงร่วมกันว่า “อะไรคือสิ่งที่คุณทั้งคู่ต้องการ” เปิดใจให้กว้าง ไม่มองแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง


 

2. อย่ามุ่งแต่จะเอาชนะ

“คนเราชอบที่โต้แย้งอยู่เสมอว่าตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้ว และพยายามพิสูจน์มันเพื่อเอาชนะ” Patricia Johnson และ Mark Michaels ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Designer Relationships ไม่ผิดนะ ถ้าเราจะพยายามพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำถูก แต่การเป็นฝ่ายยอมบ้าง ยอมก่อน ก็ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกัน


 

3. ทักษะการเป็นผู้ฟัง

โลกนี้เต็มไปด้วยแต่คนที่อยากพูด แล้วคนที่พร้อมจะรับฟังล่ะมีบ้างหรือเปล่า? การแลกเปลี่ยนความเห็นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าคุณเอาแต่พูดความเห็นของตัวเองโดยไม่เคยอยู่ฝ่ายของผู้ฟังบ้าง นั่นจะทำให้คู่ของคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ด้วย


 

4. อย่ากลัวที่จะถาม

การเป็นผู้ฟังที่ดีไม่ใช่เอาแต่เงียบแล้วฟังเท่านั้น แต่ควรออกความเห็นในเวลาที่อีกฝ่ายต้องการความเห็น ดังนั้น เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้น อย่ากลัวที่จะถามคู่ของคุณ เพื่อที่จะช่วยรับฟังเขาและช่วยออกความเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน แบบนี้จะทำให้รูปแบบของความรักแน่นแฟ้นมากขึ้น


 

5. เจอกันครึ่งทาง

คนอยู่ด้วยกันก็เหมือนลิ้นกับฟัน เรื่องการกระทบกระทั่งกันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคู่จะต้องเจออยู่แล้ว แต่เราต้องมีวิธีในการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากตกลงกันไม่ได้ให้เจอกันคนละครึ่งทาง


 

เหล่านี้แม่นุ่มมองว่าเป็น “ทักษะ” ของคนที่มีคู่หรือคนที่พร้อมจะมีคู่ได้นะคะ เมื่อเกิดปัญหาให้มองย้อนกลับมาดูกฏเหล่านี้ ลองนำไปปรับใช้กันดู 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *