8 เรื่องต้องเช็ค ก่อนคิดแต่งงาน

0

เพราะว่า “ชีวิตคู่” หรือชีวิตการแต่งงาน ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถตัดสินใจได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ต่างฝ่ายต่างต้องเรียนรู้กันและกันจนสุกงอมเกิดเป็นความมั่นใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปตลอด

โดยเฉพาะสาวๆ ที่ฝันหาชีวิตรักที่สดใส ถ้าอย่างนั้น เรามาดูกันดีกว่ามั้ยว่า… จะดูยังไงว่า “เขา” พร้อมและใช่ ที่น่าจะไปกันได้รอดตลอดฝั่ง

Man and woman couple holding hands on a romantic

1.เชื่อมั่นและไว้ใจ

เชื่อมั่นและไว้ใจซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างมีความรัก ความปรารถนาดีต่อกันอย่างจริงใจ เพราะเมื่อต้องแยกออกมาใช้ชีวิตคู่คงต้องพึ่งพิงกันเองเป็นอย่างมาก


 

2.วิถีชีวิตจากการเลี้ยงดู

การครองชีพ ฐานะทางครอบครัว ภูมิหลัง คุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี สภาพเศรษฐกิจ การศึกษา และรสนิยมทางเพศไม่ต่างกันจนเกินไป เอาเป็นว่าทุกอย่างต้องไปด้วยกันได้


 

3.รายได้

มีรายได้จากอาชีพและการใช้จ่ายประจำวันรวมถึงการทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีช่องว่างที่แตกต่างและห่างกันมากจนเกินไป


 

4.ฐานะทางสังคม

มีฐานะทางสังคมที่เหมาะสมกัน นับถือและยอมรับในรสนิยม บุคลิกภาพ และความบกพร่องซึ่งกันและกัน


 

5.อายุ

ควรมีอายุใกล้เคียงกัน หรือไม่ควรต่างกันเกิน 10 ปี และฝ่ายชายควรมีอายุมากกว่าฝ่ายหญิง มีอาชีพและรายได้พอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้


 

6.คนแรกที่คิดถึง

เมื่อมีความสุขหรือทุกข์ เขาคือคนแรกที่คุณนึกถึง และเขาก็คิดถึงคุณเป็นคนแรกด้วย


 

7.วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่

ทั้งคู่ควรมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่พอสมควร สามารถจะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่าย ทั้งยังสามารถพึ่งพากันและกันได้โดยไม่หวังว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องของอีกฝ่ายหนึ่งได้หลังแต่งงาน


 

8.นิสัยส่วนตัวและบุคลิกภาพ

ต้องสำนึกด้วยนิสัยส่วนตัวและบุคลิกภาพของคู่ครองนั้นอาจจะยังไม่แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนจนกว่าจะได้มาอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือความนึกคิด


 

แน่นอนค่ะว่าคน 1 คน อาจไม่ได้ครบทุกอย่างตามเช็คลิสต์ด้านบน สิ่งที่แม่นุ่มจะบอกคือ คิดจะใช้ชีวิตคู่ เราต้องไม่ยึดติดกับการกล่าวอ้างต่างๆ ของคนอื่น แต่ให้เลือกดูที่ความเข้ากันได้ในทุกๆ ทาง เมื่อใช้ชีวิตคู่ด้วยการแล้วก็ต้องเลือกที่จะเข้าใจ ยอมรับและรู้จักให้อภัยกันและกันค่ะ

 

ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *