แม่ท้องต้องระวัง! สารพิษในควันบุหรี่ ทำให้เบบี๋ไอคิวต่ำ

0

ควันบุหรี่” ถือเป็นเพชฌฆาตเงียบทำร้ายผู้ที่อยู่ใกล้ชิด แม้จะไม่ได้เป็นผู้สูบบุหรี่เองแต่การได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็เท่ากับว่าได้สูดดมสารก่อมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเช่นเดียวกับคนสูบบุหรี่ ยิ่งในหญิงตั้งครรภ์แล้ว พิษจากควันบุหรี่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตนเองแล้ว ยังส่งผลร้ายต่อทารกในครรภ์อีกด้วย

ควันบุหรี่ก่อให้เกิดโทษทั้งต่อผู้สูบและผู้สูดดมควัน แม้จะได้รับควันเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็เป็นอันตรายได้ เช่น เด็กเล็กที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบ และปอดบวม

ส่วนผู้ใหญ่ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ โรคมะเร็งที่ลำคอ และเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองอย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสเกิดครรภ์เป็นพิษ แท้ง คลอดก่อนกำหนด และเกิดอาการไหลตายในเด็กสูงขึ้น

ข้อมูลจาก นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า

ขณะนี้ประเทศไทยมีประชาชนทุกช่วงวัยที่มีสติปัญญาบกพร่อง (Intellectual  Disability) มีระดับไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยมากถึง 650,000 คนทั่วประเทศ   โดยมีสาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งพันธุกรรม สมองกระทบกระเทือน ขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และยังพบว่าเกิดมาจากการสูดควันบุหรี่ขณะมารดาตั้งครรภ์ทั้งควันบุหรี่มือ1 และควันบุหรี่มือ 2

toxins_in_cigarette_smoke_cause_low_iq

สารในควันบุหรี่ที่มีผลกระทบกับเด็กในครรภ์มากที่สุด คือ สารคาร์บอนมอนน็อคไซด์และนิโคติน ทำให้หลอดเลือดหดตัวและขัดขวางการลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดงจากตัวแม่ไปยังลูกผ่านทางสายสะดือและรก ไม่เพียงพอด้วย  จึงมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมองของเด็กผิดปกติ ทำให้สติปัญญาต่ำ ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงการบำบัดและฟื้นฟู เพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้ผู้ที่มีบกพร่องดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

รู้อย่างนี้แล้ว คุณแม่ท้องต้องหลีกให้ห่างไกลจากควันบุหรี่นะคะ ส่วนสมาชิกในครอบครัวที่สูบบุหรี่ก็ต้องพยายามลด ละ เลิก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในบ้าน รวมถึงชีวิตน้อยๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลกค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *