แม่ท้องสูบบุหรี่ เสี่ยงแท้งไม่พอเบบี๋ยังอาจปากแหว่ง!

0

โทษภัยจากบุหรี่นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพผู้เสพแล้ว สำหรับหญิงท้องผู้เป็นสิงห์อมควัน ยังส่งผลต่อทารกในครรภ์อีกด้วย อย่าปล่อยให้ความเคยชินทำลายชีวิตน้อยๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลก เพราะหากคุณแม่ยังคงสูบบุหรี่ในตั้งครรภ์ อาจเสี่ยงต่อการแท้ง รวมถึงอาจทำให้ทารกที่เกิดมาปากแหว่งเพดานโหว่ได้ค่ะ

หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคเหงือกอักเสบและฟันผุมากกว่าหญิงทั่วไปอยู่แล้ว การที่หญิงท้องสูบบุหรี่จะยิ่งทำให้โรคในช่องปากรุนแรงมากขึ้น

ควันบุหรี่ระคายเคืองต่ออวัยวะในช่องปาก ทาร์และนิโคตินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น มะเร็งในช่องปาก การอักเสบและหนาตัวของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เหงือก กระพุ้งแก้ม และท่อเปิดต่อมน้ำลาย ทำให้ปากสกปรก ฟันเหลือง มีกลิ่นปาก

Expectant woman smoking concept

การสูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ทำให้ได้รับสารนิโคติน และคาร์บอนมอนอกไซด์จากควันบุหรี่ทำให้เส้นเลือดหดตัว ส่งผลให้ทารกได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อการแท้งลูกทารกแรกคลอดตัวเล็ก น้ำหนักน้อยและเลือดที่ผ่านรกน้อยลง ทำให้ออกซิเจนที่จะเข้าสู่สมองลดลงด้วย และหากสารนิโคตินแทรกซึมผ่านเข้าสู่รกจะส่งผลต่อสมอง สติปัญญาและพฤติกรรมทารกในครรภ์ด้วย

ที่ร้ายไปกว่านั้น คือ การสูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกในครรภ์มีโอกาสเกิดปากแหว่ง เพดานโหว่ มากกว่าทารกที่มารดาไม่สูบบุหรี่ขณะตั้งครรภ์ถึง 2 เท่า และหากแม่ยังคงสูบบุหรี่ ควันบุหรี่ยังส่งผลกระทบโดยตรงทำให้ทารกป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจตอนล่างหอบหืด และหูชั้นกลางอักเสบ หญิงตั้งครรภ์จึงควรเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาดเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ลูกในครรภ์จะผิดปกติหรือไม่แข็งแรง และหากเลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จภายใน 3-4 เดือนของการตั้งครรภ์ อัตราเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลต่อทารกจะลดลงมาก

วิธีการเลิกบุหรี่สำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือ ต้องพยายามเลิกด้วยตนเองก่อนการใช้ยา แม้ปัจจุบันจะมียาหลายชนิดเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ ทั้งยาที่มีนิโคติน ทดแทนบุหรี่ ยาที่ไม่มีนิโคติน และยาสมนุไพร แต่การตัดสินใจใช้ยาทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์หรืออยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรจะดีที่สุด คิดถึงลูกให้มากๆ นะคะ ถ้าคุณแม่รักลูกมากพอ เรื่องแค่นี้ทำไมจะทำให้ดวงใจทั้งดวงไม่ได้ล่ะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *