แม่ท้องทำสมาธิ… ท่าไหนได้บ้าง??

0

จุดประสงค์หลักของการทำสมาธิ ก็เพื่อช่วยให้มีใจตั้งมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างแน่วแน่ หรือการมีใจจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นเอง สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็สามารถทำสมาธิได้หลากหลายอิริยาบถตามแต่สถานที่และสภาพร่างกายจะเอื้ออำนวย ดังต่อไปนี้ค่ะ

Prenatal Yoga, cross-legged position

ท่ายืน

ให้คุณแม่ยืนตรงอย่างมั่นคง วางมือขวาทับมือซ้าย คว่ำมือทั้งสองข้างลง แล้วหลับตา จากนั้นก็ในกำหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมภาวนาพุทโธ ในใจช้าๆ ให้ทำสัก 5-10 นาที


 

ท่านั่ง

ให้คุณแม่หามุมที่นั่งสบายๆ จะเป็นในสวนหลังบ้านที่มีลม มีแดดอ่อนๆ หรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก จากนั้นก็ให้กำหนดรู้อยู่ในใจ พร้อมภาวนา พุทโธช้าๆ ทำประมาณ 5-10 นาทีก็พอแล้ว เนื่องจากคุณแม่อาจจะปวดหลังได้เพราะขนาดของครรภ์นั่นเอง ให้ทำสมาธิพอประมาณไม่ต้องหักโหม


 

ท่าเดิน

การทำสมาธิที่ต้องเดินนั้น ก็เหมือนกับการเดินจงกรมค่ะ โดยคุณแม่จะต้องกำหนดความสั้น ความยาว ของเส้นทางที่จะเดิน ดีที่สุดให้เดินอยู่ในบริเวณบ้าน หรือไม่ก็เดินในห้องนั่งเล่น

การเดินในทุกที่ที่จะทำสมาธิจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดิน ที่สำคัญต้องไม่มีเสียงดังที่จะมารบกวนการทำสมาธิได้ด้วยนะคะ

หลังจากที่หาบริเวณที่เหมาะสมในการเดินทำสมาธิแล้ว ก็ให้คุณแม่ตั้งสติ ก้มหน้าลงเล็กน้อย แล้วให้สายตาทอดลงพอดีกับระดับทางเดิน ให้วางมือทั้งสองข้างไว้ด้านหน้า แล้วให้กำหนดรู้ภายในใจ พร้อมภาวนาพุทโท เดินแบบสำรวม เดินช้าๆ ไม่ต้องเดินเร็วหรือรีบ ให้เดินสมาธิไปกลับในระยะที่กำหนดไว้ ในคุณแม่เดินแค่รอบเดียวก็ได้ เพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไปคะ


 

การนอน

การนอนก็สามารถทำสมาธิได้เช่นเดียวกันคะ ให้คุณแม่นอนในท่าตะแคงไปทางด้านขวา แล้วเอามือขวารองศีรษะไว้(หากไม่ถนัดก็ใช้หมอนใบเล็กๆ วางแทนได้) ยืดมือซ้ายไปตามตัว แล้วให้ตั้งสติให้นิ่ง พร้อมกำหนดลมหายเข้า และออกช้า พร้อมภาวนา พุทโธ ให้ทำสัก 5-10 นาที


การทำสมาธิระหว่างตั้งครรภ์นั้น มีประโยชน์ในการช่วยให้คุณแม่มีสติอยุ่กับตัวตลอดเวลา ไม่กังวลไม่ต้องใจเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อคุณแม่สบายใจไร้ความกังวล ลูกน้อยในครรภ์ก็พลอยมีความสุขและมีพัฒนาการที่ดีตามไปด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *