ก่อนและหลัง “เจาะน้ำคร่ำ” ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร?

0

ความคาดหวังอันดับแรกของพ่อแม่ส่วนใหญ่เมื่อรู้ว่ามีเบบี๋ในท้องคงหนีไม่พ้น การปรารถนาให้เจ้าตัวเล็กคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์และแข็งแรง “การเจาะน้ำคร่ำ” นับเป็นตัวเลือกสำคัญในการหาความผิดปกติของโครโมโซมทารกก่อนคลอด เพื่อให้ว่าที่พ่อแม่มือใหม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

 

33

 

 

วิธีการตรวจ “เจาะน้ำคร่ำ”

การเจาะน้ำคร่ำจะกระทำโดยสูติแพทย์ที่ชำนาญและภายใต้สภาพปราศจากเชื้อ ในขั้นแรกแพทย์จะทำการตรวจอัลตร้าซาวน์เพื่อยืนยันอายุครรภ์ ดูท่าของทารก ตำแหน่งที่รกเกาะ และเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการเจาะที่ปลอดภัยสำหรับมารดาและทารก ต่อจากนั้นแพทย์จะทาน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณหน้าท้องแล้วใช้เข็มแทงผ่านผนังหน้าท้อง และผนังมดลูกจนถึงแอ่งน้ำคร่ำที่เลือกไว้ ซึ่งขณะเจาะจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อยคล้ายกับเวลาเจาะเลือด

 

ทั้งนี้ แพทย์จะดูดน้ำคร่ำออกมาประมาณ 4 ช้อนชา (20 ซีซี) คิดเป็นเพียง 5% ของปริมาณน้ำคร่ำที่มีอยู่ น้ำคร่ำที่ดูดออกมาจะส่งไปเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะนำมาศึกษารูปร่างและจำนวนของโครโมโซม โดยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 3 สัปดาห์ ผลที่ได้มีความแม่นยำสูงถึง 99% อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเซลล์มีความซับซ้อน จึงมีโอกาสที่จะล้มเหลวได้บ้าง ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจะต้องทำการเจาะตรวจซ้ำ

 

การปฏิบัติตัวก่อน “เจาะน้ำคร่ำ”

  1. ปรึกษากับสูติแพทย์ที่ฝากครรภ์ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ ประโยชน์ที่จะได้รับ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  2. หากจำเป็นต้องเลื่อนนัดการตรวจ ควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า
  3. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร แต่ควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้ารับการเจาะน้ำคร่ำ

 

การปฏิบัติตัวหลัง “เจาะน้ำคร่ำ”

  1. นั่งพัก 30-60 นาที หลังเจาะน้ำคร่ำ ถ้าไม่มีอาการผิดปกติแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านได้
  2. ห้ามอาบน้ำภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังเจาะน้ำคร่ำ
  3. ถ้าปวดแผลบริเวณที่เจาะสามารถรับประทานยาแก้ปวดได้
  4. หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนบริเวณหน้าท้อง เช่น ยกของหนัก เดินขึ้นลงบันไดบ่อย ๆ หรือเดินทางไกลในช่วง 2-3 วันแรก
  5. งดมีเพศสัมพันธ์ 1 สัปดาห์
  6. ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น เลือดออกทางช่องคลอด น้ำเดิน มีไข้ หรือปวดท้องมาก ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 

ทั้งนี้ หากผลตรวจพบความผิดปกติของทารก แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่คุณแม่ท้องและสามี โดยแนวทางการรักษารวมถึงทางเลือกในการดูแลตั้งครรภ์ต่อไปขึ้นกับอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่ท้องและสามีเป็นสำคัญ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *