ปลา 5 ชนิดที่หญิงท้อง-ให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน!

0

อาหารที่มีประโยชน์ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพ ตรงกันข้ามอาหารที่มีสารพิษแฝงอยู่ย่อมสะสมในร่างกายจนทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้ ยิ่งหญิงตั้งครรภ์ด้วยแล้ว ไม่เพียงส่งผลต่อตัวคุณแม่ ยังอันตรายต่อทารกในครรภ์ รวมถึงทารกน้อยที่กินนมแม่อีกด้วย และนี่คือ ปลา 5 ชนิดที่หญิงท้อง-ให้นมบุตร ควรหลีกเลี่ยง!!

ปลาทะเล 5 ชนิด คุณแม่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยง

five-types-of-fish-that-pregnant-women-breastfeeding-should-not-eat

รวมถึงคุณแม่ที่ให้นมบุตร 

  1. ปลาฉลามจากอ่าวเม็กซิโก (Shark)
  2. ปลาฉนาก (Swordfish)
  3. ปลาอินทรีย์ (King Mackerel)
  4. ปลากระโทงแทง (Marlin)
  5. ปลาไทล์ฟิชจากอ่าวเม็กซิโก (Tilefish)

เนื่องจากพบว่าปลาทั้ง 5 ชนิดนี้มีสารปรอทในเนื้ออยู่ในปริมาณที่สูงในระดับที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจทำอันตรายต่อระบบประสาทที่กำลังพัฒนาของลูกน้อยในครรภ์ได้ โดยสารปรอทนี้จะทำลายระบบประสาทของทารกทำให้เกิดปัญหาทางด้านสมอง ส่วนปลาทูน่าก็มีสารปรอทเช่นกัน เพียงแต่คุณแม่ควรจำกัดปริมาณการรับประทานไม่เกิน 2 ชิ้นต่อสัปดาห์

ในส่วนของอันตรายจากสารปรอทนั้น สารปรอทสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงจากการหายใจ การสัมผัสทางผิวหนัง การรับประทานอาหารและน้ำที่ปนเปื้อนสารปรอท หากหายใจไอปรอทเข้าไป สารปรอทจะดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดทันที แล้วกระจายไปยังสมองและส่วนอื่นของร่างกายอย่างรวดเร็ว ไปทําลายเนื้อเยื่อสมองส่วนควบคุมการมองเห็นและความรู้สึก ที่น่ากลัว คือ สารปรอทยังสามารถผ่านทางรกไปยังทารกในท้องได้ อันตรายต่อการสร้างเนื้อเยื่อสมอง และระบบสายตา รวมถึงอาจทำให้ทารกพิการได้

ปลาทะเลนั้น ยิ่งตัวใหญ่ก็จะยิ่งมีโอกาสมีสารปรอทสะสมในร่างกายสูง ดังนั้นหากหญิงตั้งครรภ์จะรับประทานปลาก็น่าจะต้องเลือกชนิดและขนาดของปลาให้ดี เพื่อป้องกันเอาไว้ไม่ให้ได้รับอันตรายจากสารปรอทที่ตกค้างอยู่ในเนื้อปลาจนเกิดเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์

นอกจากหลีกเลี่ยงการรับประทานปลาทะเลที่เสี่ยงต่อสารปรอทแล้ว คุณแม่ท้องควรดูแลเรื่องอาหารการกินให้ครบหมวดหมู่และมีความหลากหลาย ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *