4 อาการปัสสาวะที่ผิดปกติของคุณแม่ตั้งครรภ์

0

ในขณะตั้งครรภ์คุณแม่จะมีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นในร่างกาย จนทำให้เกิดความกังวลว่าเป็นอยู่นี้เป็นอาการผิดปกติหรือไม่ หนึ่งในอาการสำคัญที่มักกวนใจเหล่าคุณแม่ก็คือ อาการปัสสาวะ อาทิ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะมีกลิ่นแรง ปัสสาวะแสบขัด คำถามคือ อาการที่เกิดขึ้นนี้ผิดปกติหรือไม่?

4-unusual-urinary-symptoms-of-pregnant

1.ปัสสาวะบ่อย

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของการตั้งครรภ์ มดลูกของคุณแม่จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ไปเบียดดันกระเพาะปัสสาวะ จนทำให้รับน้ำปัสสาวะได้เพียง 100-200 มิลลิเมตร รวมถึงในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ตัวมดลูกจะขยายขนาด ร่วมกับตัวลูกน้อยในครรภ์ที่เติบโต จนไปเบียดกระเพาะปัสสาวะ ส่งผลให้คุณแม่ปวดปัสสาวะบ่อย

ข้อสรุป อาการปวดปัสสาวะบ่อย ถือเป็นเรื่องปกติของแม่ท้อง ทั้งนี้เมื่อปวดปัสสาวะไม่ควรอั้น เพราะจะส่งผลทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้

2.ปัสสาวะเล็ดเวลาไอหรือจาม

เวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไอหรือจามจะทำให้เกิดแรงดันในช่องท้อง ส่งผลให้เกิดการดันศีรษะลูกน้อยในครรภ์ไปกระแทกกับกระเพาะปัสสาวะ จนกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะลงมาในช่องคลอดค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำให้แรงต้านของท่อปัสสาวะในการป้องกันไม่ให้น้ำปัสสาวะเล็ดออกมาลดลง ทำให้น้ำปัสสาวะเล็ดได้

ข้อสรุป อาการปัสสาวะเล็ดเวลาไอหรือจาม ถือเป็นเรื่องปกติของแม่ท้อง แต่หากเป็นมากควรไปพบแพทย์

3.ปัสสาวะมีกลิ่นแรง

คุณแม่ตั้งครรภ์ที่ดื่มน้ำน้อย จะทำให้ปัสสาวะเข้มข้นและมีกลิ่นแรง ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยการดื่มน้ำให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามกลิ่นของปัสสาวะอาจบอกอาการผิดปกตี่เกิดขึ้นได้ เช่น การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อสรุป อาการปัสสาวะมีกลิ่นแรงถือเป็นอาการปกติของแม่ท้องที่ดื่มน้ำน้อย แต่ในบางกรณีก็บ่งบอกว่ามีอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากไม่แน่ใจควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

4.ปัสสาวะแสบขัด

อาการปัสสาวะแสบขัด เป็นอาการที่บอกว่าคุณแม่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบ โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกลั้นปัสสาวะ ทำให้ท่อปัสสาวะบวม ถ่ายปัสสาวะยากขึ้น เกิดการคั่งค้างของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้คุณแม่มีการอักเสบติดเชื้อ ปัสสาวะแสบขัด ปวดท้องเวลาถ่ายปัสสาวะตามมาได้

ข้อสรุป อาการปัสสาวะแสบขัด ถือเป็นอาการผิดปกติของแม่ท้อง จึงควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษา 


ได้คำตอบแล้วนะคะว่าผิดปกติหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าคุณแม่ยังกังวลหรือรู้สึกผิดปกติแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ที่ฝากครรภ์ทันที เพื่อรักษาหรือป้องกันได้ทันท่วงทีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *