ลูกฉลาดด้านไหนวัดจาก “นิ้ว” ก็ได้นะ

0

ทฤษฎีการประเมินความฉลาดของเด็กมีอยู่มากมายหลายหลากเหลือเกิน  แต่ใครจะรู้ล่ะคะว่า ความฉลาดและความถนัดเฉพาะด้านของเด็กสามารถส่งผ่านทาง DNA และแสดงออกให้เห็นทาง “นิ้วมือ” ก็ได้นะ  แปลกจัง!!

the-intelligence-is-measured-by-the-finger

ลูกฉลาดด้านไหนดูยังไง

  • ดูจากนิ้วชี้และนิ้วนางค่ะ
  • ถ้าลูกมีนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ เจ้าตัวเล็กก็มีแนวโน้มเก่งคณิตศาสตร์ การคำนวณ
  • ถ้านิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง ลูกก็จะมีความสามารถในด้านภาษา

รู้ได้อย่างไร

  • ข้อสรุปนี้มาจากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยบาท ในประเทศอังกฤษ ซึ่ง ดร.มาร์ก บรอสแนน หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบาท ผู้นำการวิจัย
  • ความยาวของนิ้วมีส่วนสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่เด็กได้รับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กที่ได้รับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมาก ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมพัฒนาการของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ ก็มีแนวโน้มที่นิ้วนางจะยาวกว่านิ้วชี้
  • ในขณะที่เด็กที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากกว่า ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านภาษา ก็จะมีนิ้วชี้ยาวกว่า

แต่อย่างไรก็ตาม  ไม่ได้หมายความว่า   ลูกจะเก่งได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะความเก่งของลูกส่วนใหญ่อยู่ที่การได้รับการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างเหมาะสมจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ  งานวิจัยชิ้นนี้เพียงแค่แนะแนวทางให้เห็นความถนัดของลูกเท่านั้น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *