วิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกพูดคำหยาบ

0

การพูดคำหยาบ” นับเป็นปัญหายอดฮิตที่เหล่าพ่อแม่มักพบเจอเมื่อลูกน้อยเริ่มโตจนพูดรู้เรื่อง ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเด็กปฐมวัยเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆ จากผู้เลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เด็กยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้เองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่

คำถามคือ เราจะแก้ปัญหาลูกพูดคำหยาบอย่างไร?

how-to-solve-problems-when-your-child-speaks-rough-words

พฤติกรรมการพูดคำหยาบในวัยเด็กส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัว หรือคนในครอบครัว การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดควรเริ่มแก้ไขจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัวก่อน  เพราะเด็กเป็นวัยที่จดจำและเลียนแบบจากบุคคลใกล้ตัว การสื่อสารด้วยคำพูดคุยกันทุกวันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติ  อาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กพูดจาหยาบคาย นอกจากนี้พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กๆพูดจาหยาบคายได้

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหาเมื่อลูกพูดคำหยาบ สรุปความได้ดังนี้

  1. ช่วงวัยอนุบาลและวัยประถมเป็นวัยที่แก้ปัญหาการพูดคำหยาบได้ง่ายที่สุด โดยเริ่มจากการพูดคุยกันในครอบครัวควรพูดด้วยคำสุภาพต่อหน้าและลับหลังเด็กอย่าลืมลงท้ายประโยคด้วยคำว่า ครับ/ค่ะทุกครั้ง เด็กจะมองดูเป็นตัวอย่างและประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่เด็กได้เห็นจากพฤติกรรมคนใกล้ตัว
  1. ถ้าเด็กมีพฤติกรรมการพูดคำหยาบมาจากเพื่อนๆ ที่โรงเรียนหรือสื่อต่างๆ ควรอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าทำไมไม่ควรพูดคำหยาบ และข้อเสียของการพูดไม่สุภาพ
  1. ควรมีการตั้งกฎถ้าทำผิดกฎโดยลงโทษที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับความผิด
  1. การลงโทษควรให้เด็กเข้าใจว่า ถูกลงโทษมิใช่เพราะว่าพ่อแม่ไม่รักลูก แต่อยากให้เป็นคนดี เมื่อได้รับโทษต้องอธิบายเหตุผลเสมอ
  1. วิธีการลงโทษมีหลากหลายวิธี เช่น งดขนม งดการดูทีวี การให้ทำงานบ้านชดเชยความผิด แต่ไม่ควรลงโทษทางกายที่รุนแรงเพราะจะทำให้เด็กเป็นเด็กขี้ขลาดและกลายเป็นเด็กก้าวร้าวในที่สุด

ทั้งนี้ หากเจ้าตัวซนพูดคำหยาบ ไม่ว่าจะพูดกับใครก็ตาม ต้องทักท้วงและตักเตือนทันที และสอนว่าไม่ควรเอาแบบอย่างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *