ต้องทำไง ถ้าอยากให้ลูกแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย?

0

การออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งยังส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว และสร้างนิสัยรักการออกกำลังกายได้ด้วย

การสร้างนิสัยให้เด็กรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่วัยเด็ก จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการขาดการออกกำลังกาย ได้แก่ โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วยค่ะ

Child swimming with fun on yellow ring in blue pool

หลักการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก

  1. ควรให้เด็กลดหรือหลีกเลี่ยงการนั่งหรือนอนที่ไม่จำเป็น เช่น นอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
  2. สนับสนุนให้ลูกได้ทำกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เช่น กิจกรรมเข้าจังหวะ กิจกรรมการละเล่น เช่น ตี่จับ มอญซ่อนผ้า งูกินหาง รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึกความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วย เช่น นอนยกตัว โหนบาร์ โหนราว ดันพื้น
  3. ส่งเสริมให้ลูกทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงทุกวัน เช่น เดินขึ้นบันได วิ่งเก็บของ เดินไปซื้อของ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ช่วยพ่อแม่ทำสวน ปั่นจักรยานไปซื้อของ โดยเด็กควรออกกำลังกายให้ร่างกายรู้สึกเริ่มเหนื่อยในระดับปานกลางขึ้นไป คือ รู้สึกหายใจเร็วขึ้น เหงื่อซึม และควรทำกิจกรรมทางกายให้ได้รวมๆ กันแล้วอย่างน้อย 1 ชั่วโมงทุกวัน
  4. สนับสนุนให้เด็กโตได้ออกกำลงกายแบบแอโรบิกเพิ่มเติมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-5 วัน วันละอย่างน้อย 20 นาที เช่น เล่นกีฬา วิ่ง กระโดดเชือก
  5. เด็กต้องออกกำลังกายอย่างระมัดระวัง เล่นอย่างปลอดภัย และควรดื่มน้ำให้เพียงพอ ถ้าเป็นไปได้พ่อแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะถ้าลูกยังอยู่ในวัยเด็กน้อย อาจร่วมออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกับเขา หรือคอยแนะนำ

การส่งเสริมให้เด็กได้มีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม จะช่วยทำให้การเจริญเติบโตของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ และระบบข้อต่อต่างๆ ของร่างกายพัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากดีกับร่างกายของเด็ก ณ ตอนนั้นแล้ว ยังเป็นเสมือนการเก็บสะสมภูมิคุ้มกันให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *