5 ข้อสำคัญสร้างลูกฉลาดอย่างมี EQ

0

อิทธิพลที่มีผลของระดับสติปัญญา หรือ I.Q. (Intelligence Quotient) ขึ้นกับพันธุกรรม (Gene)  ค่อนข้างมาก    ถ้าพ่อแม่เฉลียวฉลาดย่อมมีโอกาสสูงที่ลูกจะเฉลียวฉลาดเช่นกัน ปัจจัยอื่นๆก็คือ การได้รับสารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของสมองตั้งแต่ เด็กยังอยู่ในครรภ์และตลอดช่วงวัยเด็ก

นอกจากนั้นยังต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมด้วย จะเห็นว่าเรื่องของพันธุกรรมเป็นเรื่องที่่เราควบคุมไม่ได้ แต่เรื่องของ E.Q. (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์นั้น  เราสร้างเสริมให้ลูกได้ด้วย 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

5 Important build intelligent child with EQ

  1. สร้างเสริมความภาคภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า(self esteem) ให้ลูก นั่นหมายถึงเมื่อลูกทำดีหรือประสบความสำเร็จ คุณพ่อคุณแม่ต้องชม เมื่อเขาท้อแท้ก็ให้กำลังใจ ไม่ต้องกลัวว่าลูกจะเหลิงค่ะ  การชมอย่างถูกต้อง  สมเหตุสมผลไม่มีผลเสียแน่นอน จะช่วยให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งมีค่าต่อเด็กมากค่ะ
  2. ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจกับลูกจะช่วยให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ ไม่พยายามบังคับความคิดลูก แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่สมควร
  3. สอนลูกให้รู้จักรักและดูแลตนเองเช่นเดียวกันกับผู้อื่นซึ่งข้อนี้ก็คือส่วนสำคัญข้อหนึ่งของQ. ซึ่งรวมไปถึงการสอนลูกให้รู้สึกเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย เช่น การที่คุณพ่อคุณแม่บางคนพาลูกไปบริจาคของให้เด็กตามสถานสงเคราะห์หรือให้ผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา  การมีจิตสาธารณะนึกถึงผู้อื่น
  4. ส่งเสริมให้ลูกรู้จักคิดด้วยหลักการและเหตุผลโดยส่งเสริมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและเรื่องสำคัญๆ ด้วย  เช่น  ถ้าลูกอยากจะซื้อของเล่น ของใช้ที่แพงๆ หรือเป็นของที่มีอยู่แล้วก็สอนให้ลูกรู้จักใช้หลักการและเหตุผลว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อ เพราะอะไร
  5. สอนลูกให้รู้จักการผ่อนคลายและหาความสุขให้ตัวเองด้วย  ข้อนี้ก็มีความสำคัญมากครับเพราะเด็กหลายคนที่เก่ง ประสบความสำเร็จในการเรียน กีฬา แต่ไม่มีความสุข เนื่องจากเครียดอยู่ตลอดเวลาในการที่จะรักษาความเก่งของตัวเองไว้ให้ได้ตลอดไปหรือให้เก่งมากขึ้นเพื่อเอาชนะคนอื่น

นอกจากนี้แล้ว สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดที่จะสร้างให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  คือ ความรักความเอาใจใส่ และความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *