4 เคล็ดลับปลูกฝังนิสัยการกินเพื่อลูกสุขภาพดี

0

เด็กวัย 3-5 ปี มีพัฒนาการทางร่างกายไม่สมวัย เช่น อ้วน ผอม หรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ถือเป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ และสะท้อนให้เห็นว่าเด็กกำลังมีปัญหาด้านโภชนาการ ดังนั้น พ่อแม่จึงควรหมั่นสังเกตพัฒนาการทางร่างกายของเจ้าตัวซน เพื่อช่วยปลูกฝังนิสัยการกินที่ดี และปรับนิสัยการกินที่ไม่เหมาะสมค่ะ

รายงานภาวะโภชนาการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (MICS) ปี 2015 เผยว่า…

ประเทศไทยมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เตี้ยกว่าเกณฑ์ประมาณ 10% และน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ 7% ในขณะที่เด็กอ้วนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในปี 2552 เป็น 8.5% ในปี 2558 ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ต้องเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงจากครอบครัว นั่นคือ พ่อแม่ผู้ปกครองต้องตระหนักว่าโภชนาการที่ดีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก

4 เคล็ดลับปลูกฝังนิสัยการกินเพื่อลูกสุขภาพดี

4-tips-to-cultivate-healthy-eating-habits

  1. การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากหากมีความตั้งใจและความพยายาม การสร้างนิสัยการกินที่ดีของเด็กนั้น ทุกขั้นตอนควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้เด็กค่อยๆ ปรับตัว และสร้างลักษณะนิสัยที่ดี ในระยะยาวเทคนิคนี้จะได้ผลยั่งยืนกว่าการสั่ง หรือการบังคับ
  1. การปลูกฝังนิสัยการกินผักผลไม้ให้ลูกควรเริ่มแต่เนิ่นๆ เมื่อเด็กเริ่มรับประทานอาหารอื่นนอกจากนมแม่ โดยไม่ต้องปรุงรสชาติ เพื่อให้เด็กคุ้นชินกับรสชาติแบบธรรมชาติและฝึกนิสัยทานง่ายแต่เด็ก
  1. หากเด็กมีปัญหาทานยาก สามารถใช้หลัก Food Chain โดยสังเกตสิ่งที่เด็กชอบทานและให้เด็กค่อยๆ ลองทานอาหารชนิดใหม่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือการให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกผัก ผลไม้ และช่วยเตรียมอาหารจะทำให้เด็กมีแนวโน้มทานผักผลไม้มากขึ้นโดยไม่ต้องบังคับ
  1. วิธีง่ายๆ แต่ค่อนข้างได้ผล คือ การเป็นตัวอย่างที่ดี การที่พ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นหรือให้เด็กมีส่วนร่วมจะทำให้เขาเรียนรู้และจำได้ดีขึ้น เช่น หากคุณพ่อคุณแม่ติดน้ำหวาน ลูกเห็นก็จะดื่มตาม หรือตรงกันข้าม ถ้าคุณพ่อคุณแม่ดื่มน้ำเปล่าให้ลูกเห็นบ่อยๆ ลูกก็จะดื่มตามเช่นกัน

ทั้งนี้ ปริมาณอาหารที่เหมาะสมต่อมื้อของเด็กอายุ 3-5 ปีนั้น ประกอบด้วยข้าวหรือแป้ง 1 ทัพพีครึ่ง เนื้อสัตว์ 2 ช้อนโต๊ะ ผักสุกครึ่งทัพพีหรือผักดิบ 1 ทัพพี และผลไม้ 4 ชิ้นคำค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *