ผู้หญิงแบบไหนผู้ชายอยากแต่งงานด้วย

0

เพื่อสะท้อนภาพความคิดของผู้ชายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อตั้งคำถามถึง คุณสมบัติต่างๆ ของผู้หญิง ที่ทำให้ผู้ชายตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วย แบ่งเป็น 7 คุณสมบัติสำคัญ คุณผู้ชายเขาเลือกผู้หญิงจากคุณสมบัติข้อไหนบ้างน้า  น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ

ด้านความฉลาด

พบว่า ผู้ชายเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่เลือกเพราะผู้หญิงมีการศึกษาสูง ขณะที่เกือบทั้งหมดให้ความสำคัญกับความฉลาดทางสังคมมากกว่า กล่าวคือ ร้อยละ 23 เลือกผู้หญิงที่รู้จักใช้ชีวิตที่ถูกต้อง ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่พูดจาถูกกาลเทศะ ร้อยละ 14 เลือกผู้หญิงที่มีสไตล์และบุคลิกเป็นตัวของตัวเอง ร้อยละ 14 เลือกผู้หญิงที่มีไหวพริบ ร้อยละ 13 เลือกผู้หญิงที่แต่งกายได้ถูกกาลเทศะ และร้อยละ 10 เลือกผู้หญิงทำงานเก่ง

ด้านความอ่อนโยน

womanthatmenwanttomarry (2)

ผู้ชายมากถึงร้อยละ 35 เลือกคู่ชีวิตที่เป็นคนคิดบวก ใกล้เคียงอย่างมากกับร้อยละ 34 เลือกคู่ชีวิตที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย และร้อยละ 31 เลือกคู่ชีวิตที่พูดจาน่าฟัง

ด้านความสามารถในการหารายได้

womanthatmenwanttomarry (4)

ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 34 เลือกคู่ชีวิตที่รู้จักใช้เงินอย่างมีประโยชน์ ร้อยละ 19 เลือกผู้หญิงที่ชอบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ร้อยละ 17 เลือกคู่ชีวิตที่มีหัวคิดทางการค้า

ด้านความเป็นแม่ศรีเรือน

womanthatmenwanttomarry (3)

พบว่า ผู้ชายร้อยละ 27 เลือกผู้หญิงที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร้อยละ 26 เลือกผู้หญิงที่จะสามารถดูแลสามีและลูกได้ดี ร้อยละ 24 เลือกผู้หญิงที่รักษาความสะอาด ขณะที่ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลายจวัก ทำอาหารเก่ง และร้อยละ 7 เลือกผู้หญิงที่มีความสามารถในการทำงานฝีมือ

ด้านความซื่อสัตย์

ผู้ชายร้อยละ 31 เลือกผู้หญิงที่เขาสามารถไว้วางใจได้ทุกเรื่อง ร้อยละ 29 เลือกหญิงที่รักเดียวใจเดียว ร้อยละ 24 เลือกผู้หญิงที่ไม่โกหกหลอกลวง ร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ในหน้าที่การงาน

ด้านการสื่อสาร

womanthatmenwanttomarry (1)

ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 36 เลือกผู้หญิงที่คุยกันได้ทุกเรื่องมาเป็นคู่ชีวิต ร้อยละ 28 เลือกผู้หญิงที่เข้าใจอะไรได้ง่าย ร้อยละ 20 เลือกผู้หญิงที่คุยได้ถูกคอ และร้อยละ 16 เลือกผู้หญิงที่เป็นผู้ฟังที่ดีมาเป็นคู่ชีวิต

ด้านการส่งเสริมในด้านต่างๆ

ผู้ชายร้อยละ 23 เลือกคู่ชีวิตที่คอยเป็นห่วงเป็นใย เอาอกเอาใจ ขณะที่ร้อยละ 20 เลือกคู่ชีวิตที่ช่วยเตือนสติเขาได้ ร้อยละ 18 เลือกคู่ชีวิตที่ใส่ใจในความรัก และร้อยละ 17 เลือกคู่ชีวิตที่ชอบดูแลคนในครอบครัว

  • น่าสนใจว่า มีนิสัยส่วนตัวของผู้หญิงบางเรื่องที่ทำให้ผู้ชายจะไม่เลือกมาเป็นภรรยาเลย นั่นคือผู้หญิงที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลา คิดแต่เรื่องลบ และขี้หึง แต่ผู้ชายจะเลือกคู่ชีวิตที่มีอุปนิสัยเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่จู้จี้จุกจิก ไม่ขี้บ่น อาจมีความขี้อ้อน ขี้เล่น และสามารถเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดี
  • สำหรับพฤติกรรมของผู้หญิงเรื่องการดื่มสุราและสูบบุหรี่ พบว่า ผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละ 61 รับได้หากคู่ชีวิตจะดื่มบ้างเมื่อเข้าสังคม ร้อยละ 38 เลือกผู้หญิงที่ไม่ดื่มสุรา และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เลือกคู่ชีวิตที่ดื่มสุราเป็นปกติในชีวิตประจำวัน แต่หากเป็นการสูบบุหรี่ ผู้ชายเกือบทั้งหมดคือร้อยละ 83 เลือกคู่ชีวิตที่ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 14 เลือกคู่ชีวิตที่สูบบ้างในบางโอกาส ร้อยละ 4 เลือกคู่ชีวิตที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ และผู้ชายเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เลือกคู่ชีวิตที่สูบบุหรี่ทุกวัน
  • ประเด็นเรื่องชีวิตเซ็กส์ ผู้ชายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 77 เห็นว่าควรเป็นแบบร่วมมือกัน ขณะที่ร้อยละ 10 ชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ร้อยละ 8 ชอบให้ผู้หญิงเป็นผู้ตาม ร้อยละ 5 ชอบผู้หญิงที่อินโนเซนต์ (Innocent) คือไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *