Tag Archives: marry

ผู้หญิงแบบไหนผู้ชายอยากแต่งงานด้วย

เพื่อสะท้อนภาพความคิดของผู้ชายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้มีการจัดทำแบบสอบถามเพื่อตั้งคำถามถึง คุณสมบัติต่างๆ ของผู้หญิง ที่ทำให้ผู้ชายตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ด้วย แบ่งเป็น 7 คุณสมบัติสำคัญ คุณผู้ชายเขาเลือกผู้หญิงจากคุณสมบัติข้อไหนบ้างน้า น่าสนใจใช่ไหมล่ะคะ