ถึงแก่แต่ไม่หมดไฟ ผู้สูงอายุที่อยากทำงานเชิญทางนี้!

0

ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี หลายคนมักมองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ทั้งที่จริงแล้ว ผู้สูงวัยมิได้เป็นภาระแก่ลูกหลาน หลายท่านยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานได้และต้องการพึ่งตนเอง

the-work-of-elderly

ข้อมูลจาก คุณวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า ในเดือน มี.ค. 2560 มีนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานว่างผู้สูงอายุ จำนวน 774 อัตรา โดยความต้องการ 5 อันดับแรก คือ

  1. แรงงานด้านการผลิต
  2. เสมียนพนักงานทั่วไป
  3. เจ้าหน้าที่สำนักงานอื่นๆ
  4. แรงงานประมง
  5. พนักงานขาย

สำหรับผู้สูงอายุคนใดต้องการหางานทำสามารถมาใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) ถนนมิตรไมตรี  เขตดินแดง กรุงเทพฯ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly โดยภายในเว็บจะจำแนกตามประสบการณ์ คุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในกลุ่มงานประจำ งานชั่วคราว งานสัญญาระยะสั้น งานรับงานไปทำที่บ้าน และงานที่ปรึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการฝึกทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถรับงานไปทำที่บ้าน สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถดูแลตนเองได้ ไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน

โดยในปี 2561 นี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ จำนวน 6,800 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดฝึกอาชีพมีมากกว่า 100 หลักสูตร อาทิ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คบนโลกออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ การทำขนมไทย การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การจัดดอกไม้สดการถักพรมเช็ดเท้า การทำกระเป๋าผ้า การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การแปรรูปและการถนอมอาหาร เป็นต้น

อย่าคิดเอาเองว่าผู้สูงอายุควรพักผ่อนอยู่บ้านและไม่ควรทำงาน สมาชิกในครอบครัวควรพูดคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านให้เข้าใจกัน หากท่านมีความสุขกับการทำงาน ก็ควรช่วยหาข้อมูลและสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *