รัก 5 แบบตามหลักนักจิตวิทยา คู่เธอเป็นแบบไหนนะ?

0

นักจิตวิทยา กล่าวว่า  ความรักของคนเรานั้น  มีวีธีการแสดงออกได้  5 แบบด้วยกัน  นั่นคือ

love-5-by-a-psychologist

  1. ความรักแบบต้องการสัมผัส

เป็นความรักที่มีการแสดงออกที่สัมพันธ์กับความรู้สึกด้านร่างกาย  คือต้องการได้รับสัมผัสที่อบอุ่น  อย่างใกล้ชิดและมีการตอบสนองทางกายต่อกัน

  1. ความรักแบบโรแมนติก

เป็นความรักที่มีความรู้สึกหลงใหลอย่างรุนแรง  รู้สึกว่าอีกฝ่ายดึงดูดใจอย่างมาก  อย่างทุมเททำทุกสิ่งทุกอย่างให้

  1. ความรักแบบต้องการอยู่ร่วมกัน

เป็นความรักที่ต้องการการมีส่วนร่ว  แบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ ต่อกัน  ต้องการใช้เวลาร่วมกันในทุกๆ อย่าง  ต้องการรับรู้เรื่องราวของกันและกันทุกเรื่องเหมือนเป็นคนคนเดียวกัน  และคาดหวังให้คู่ของตนทำตามคำร้องขอ

  1. ความรักแบบต้องการความแน่ใจ

เป็นความรักที่ต้องการความมั่นคงทางจิตใจเป็นสำคัญ  อยากให้คนรักเข้าใจตนเอง  ขณะเดียวกันก็พยายามเอาใจอีกฝ่ายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ

 

  1. ความรักแบบสัญญาใจ

เป็นความรักที่มักเกิดหลังการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว  จนเกิดเป็ความผูกพันทางใจที่ไม่จำเป็นต้องแสดงออกทางคำพูด  หรือมีการทวงถาม ไม่ต้องอธิบายกันให้มากความ   เป็นความเข้าใจที่ต่างก็ยอมรับซึ่งกันและกัน  และเป็นความรับผิดชอบที่รับรู้ร่วมกันได้ด้วยความรู้สึกที่มั่นคงต่อกัน

 

รูปแบบของความรักทั้ง 5 แบบนี้  ต่างมีข้อดีแตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชีวิตคู่ของแต่ละคู่ที่จะพิจารณานำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เหมาะสมและสมดุล ไม่มากเกินไปแต่ก้อย่าให้น้อยจนเกินไป  แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะ  คุณขา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *