Tag Archives: psychologist

รัก 5 แบบตามหลักนักจิตวิทยา คู่เธอเป็นแบบไหนนะ?

รูปแบบของความรักทั้ง 5 แบบนี้ ต่างมีข้อดีแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชีวิตคู่ของแต่ละคู่ที่จะพิจารณานำมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ให้เหมาะสมและสมดุล ไม่มากเกินไปแต่ก้อย่าให้น้อยจนเกินไป แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะ!!!