หยุด (แล้ว) “ฟัง” = หยุด “พัง” ชีวิตคู่

0

รักแท้เกิดได้จากองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน  ทั้งการเข้าใจกัน  ไว้ใจกัน  ช่วยเหลือกัน  นับถือกัน  ให้อภัยกัน และดำรงชีวิตอยู่ด้วยความรัก”  การที่จะสามารถครองรัก ครองเรือนกันได้อย่างมีความสุข และยืนยาวนั้นต้องการสิ่งต่างๆ เหล่านี้   ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะ “ฟัง”  

หยุด (แล้ว) “ฟัง” =  หยุด “พัง” ชีวิตคู่ (1)

เราอาจเห็นว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ นั้นมักจะพูดเก่ง เขียนเก่ง และถ่ายทอดประสบการณ์เก่ง  แต่ที่คนทั่วไปไม่ทราบก็คือผู้ที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น “รับฟัง” เก่งด้วยเช่นกันค่ะ

พวกเขาเรียนรู้ที่จะ “ฟัง” เมื่อถึงเวลาที่ต้อง “ฟัง”  และเรียนรู้ที่จะ “พูด”  เมื่อถึงเวลาที่ต้อง “พูด”

ถ้าทุกคนมัวแต่ “พูด”  และไม่ยอม “ฟัง”  แล้วจะสื่อสารให้เข้าใจกันได้อย่างไร   จะถ่ายทอดความรักให้แก่กันได้อย่างไร  ปัญหาของความสัมพันธ์ในยุคนี้ คือ มีแต่คนชอบ “พูด” มากกว่าชอบ “ฟัง”  แถมไม่ยอมให้ใคร “แย้ง” เวลาพูดอีกด้วย

ครอบครัวที่ประกอบด้วยชายหญิงนั้นไม่มีทางที่จะคิดเหมือนกันได้ 100 % หรอกค่ะ  เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ชอบคิดแบบ “หลักการ” ส่วนผู้หญิงชอบคิดในแบบ “รายละเอียด” ถ้าเรียนรู้ที่จะรับฟังความเห็นของกันและกันด้วยความเข้าใจ และไว้ใจกันแล้วก็จะสามารถประสานเสริมความคิดอ่านเข้าด้วยกันจนสามารถที่จะนำไปใช้ในการครองรักครองเรือนได้อย่างมีความสุข

หยุด (แล้ว) “ฟัง” =  หยุด “พัง” ชีวิตคู่ (2)

แต่เมื่อความคิดไม่ตรงกัน และพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของอีกคนให้เหมือนของตัวเองก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะฟังกันและไม่เรียนรู้ที่จะฟังกัน     ทางแก้นั้นง่ายนิดเดียวค่ะ   แค่เรียนรู้ที่จะสื่อสารกันในทางสร้างสรรค์ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกันในทางบวกที่มีหลักการง่ายๆ อยู่ 3 ข้อคือ

  • ข้อแรก“อย่าบอกว่าเขาผิด”  เพราะไม่มีใครอยากคิดผิดหรือเป็นคนผิด
  • ข้อที่สอง“พูดในเรื่องที่เขาอยากฟัง  แล้วค่อยพูดในเรื่องที่คุณอยากพูด” 
  • ข้อที่สาม“ยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาที่พูด”

แค่นี้คุณก็จะเริ่มรับฟังกันเป็น และเรียนรู้ที่จะรับฟังได้อย่างสร้างสรรค์   ชีวิตคู่ก็จะราบรื่นและยืนยาวค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *