วัยรุ่นสูบ “บุหรี่ไฟฟ้า” เพราะเท่… พ่อแม่ต้องปลูกฝังให้ถูก

0

เพราะวัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เปี่ยมด้วยความอยากรู้อยากลอง หากมีจิตใจที่อ่อนแอหรือมีความเชื่อผิดๆ ก็ย่อมถูกชักจูงไปในทางเสื่อมโดยง่าย ในส่วนของการสูบบุหรี่นั้น เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมอันเกิดจากความอยากรู้อยากลองที่มักมีจุดเริ่มต้นในช่วงวัยรุ่น โดยมีจำนวนไม่น้อยที่มองว่าการสูบบุหรี่ดูเท่!!

ผศ.ดร.จิตรลดา อารีย์สันติชัย หัวหน้าศูนย์วิจัยยาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยผลการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บุหรี่และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (บุหรี่ไฟฟ้า) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2559 สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งหมด 214 ราย

แบ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น 12 – 24 ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ 25 – 65 ปี แบ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูบบุหรี่จำนวน 106 ราย และผู้มีประสบการณ์สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 108 ราย ผลการศึกษาพบว่า…

อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ และ เริ่มสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยรุ่น เท่ากันคือ อายุ 16 ปี สาเหตุที่เหมือนกันอันดับแรกคืออยากลอง อันดับต่อมา สูบเพราะเพื่อนชวน

electric-cigarette-and-the-teenagers

ส่วนสาเหตุการใช้ที่แตกต่างของการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์กับบุหรี่ธรรมดา โดยคิดว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นของต่างประเทศ สูบแล้วเท่ดี ขณะที่มีบางคนสูบเพราะอยากเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนบุหรี่ แต่เมื่อสอบถามเรื่องความเชื่อที่ว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำให้อดบุหรี่ธรรมดาได้นั้น มีหลายคนให้ความเห็นว่าไม่แน่ใจ เพราะตนเองหันไปสูบทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กันไป แล้วแต่เวลาและโอกาส บางคนก็กลับมาสูบบุหรี่ธรรมดาเหมือนเดิม

นอกจากนี้ วัยรุ่นที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เกือบครึ่งหนึ่งสูบเป็นครั้งคราว ประมาณ 1 ใน 4 สูบประจำทุกวัน และร้อยละ 90 สูบในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีบางคนต้องสูบภายใน 5 นาที หลังตื่นนอน ซึ่งกลุ่มที่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มีพฤติกรรมการเรียน เช่น การหนีเรียนบ่อยๆ การถูกครูลงโทษร้ายแรงสูงกว่ากลุ่มผู้สูบบุหรี่

การป้องกันไม่ให้ลูกเริ่มลองสูบบุหรี่ ทำได้โดยหากิจกรรมที่จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีค่าและมีสิ่งที่ภาคภูมิใจในตนเองได้ ให้เวลากับลูก ให้เขาได้พูดคุยระบายความเครียด พยายามชี้ ให้เขาเห็นถึงสิ่งดีๆ อื่นๆ ที่เขาทำได้ โดยไม่ต้องพึ่งบุหรี่ และชี้ให้เห็นข้อเสียของการสูบบุหรี่รวมถึงติดบุหรี่ค่ะ

ที่สำคัญพ่อแม่ต้องไม่สูบบุหรี่ให้ลูกเห็น เลิกได้ก็ควรเลิกนะคะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและครอบครัวค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *