สะสมสุขภาพดีได้ แค่เพิ่มกิจกรรมทางกายให้ทุกคนในครอบครัว

0

หากจะแบ่งระดับกิจกรรมทางกาย สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ คือ 1. กิจกรรมทางกายทั่ว ๆ ไป เช่น การเดิน การเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ 2. ออกกำลังกาย จะมีความหนักมากขึ้น เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน 3. กีฬา ทุกคนในครอบครัวหากอยากแข็งแรงสุขภาพดีสามารถเริ่มได้โดยการเพิ่มกิจกรรมทางกายค่ะ

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าในเด็กควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 60 นาทีต่อวัน ส่วนผู้ใหญ่มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 150 นาทีต่อสัปดาห์

สำหรับ 5 กลุ่มวัยที่จะเพิ่มกิจกรรมทางกาย ได้แก่

Happy family walking at the park

  1. แม่และเด็กปฐมวัย ควรเริ่มกิจกรรมทางกายตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จะช่วยให้แม่และเด็กแข็งแรง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วย ส่วนทารกก็สามารถให้ออกกำลังได้ เช่น ทารกอายุ 3 – 4 เดือน สามารถฝึกว่ายน้ำได้ โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กปฐมวัยเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ สุขภาพดี คือ โภชนาการอาหาร เด็กทารกควรดื่มนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 เดือน แล้วดื่มนมแม่พร้อมอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ขวบ มีการพักผ่อนที่เพียงพอ และมีกิจกรรมทางกาย เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว เป็นพัฒนากล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ
  2. วัยเรียนและวัยรุ่น เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่งจากการนั่งเรียน การนั่งเล่นมือถือ คอมพิวเตอร์ ดูโทรทัศน์ ทั้งยังมีปัญหาเรื่องส่วนสูงเนื่องจากวัยรุ่นหญิงอยากผอม เลยรับประทานน้อยแต่ไม่ออกกำลังกาย ทำให้เจอปัญหาผอมเตี้ยและซีด ซึ่งการเพิ่มมีกิจกรรมทางกายและดูแลเรื่องโภชนาการจะช่วยแก้ปัญหาได้
  3. วัยทำงาน กลุ่มนี้ควรเพิ่มกิจกรรมทางกายให้มากขึ้น โดยต้องเลือกกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมกับการมีกิจวัตรประจำวัน เช่น เพิ่มการเดินมากขึ้น การยืนเซ็นเอกสาร ขยับร่างกายยืดเส้นยืดสาย เป็นต้น
  4. ผู้สูงอายุ ควรมีกิจกรรมทางกายแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม ทั้งนี้ อาจปรึกษาแพทย์เพื่อความชัวร์
  5. กลุ่มเฉพาะหรืออาชีพต่างๆ ควรมีกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับลักษณะของงาน หรือชีวิตประจำวัน

วัยที่สำคัญที่สุด คือ…

ช่วงปฐมวัย วัยเรียน และวัยรุ่น เพราะถือเป็นต้นทุนชีวิต จึงต้องเน้นการมีกิจกรรมทางกายให้มากในกลุ่มเหล่านี้ โดยเฉพาะปฐมวัย ส่วนวัยทำงานก็มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันและงานของตนเอง และค่อย ๆ ลดความหนักของการมีกิจกรรมทางกายลงในวัยสูงอายุ

ไม่ใช่เพียงแค่การออกกำลังกายเท่านั้นถึงจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรง หากทุกคนในครอบครัวมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ ก็ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดี ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ ได้เช่นกันค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *