จัดสรรเวลาในชีวิตช่วยสุขภาพดี เพิ่มความสุขได้

0

จากผลสำรวจความสุขคนไทย ปี 2558 โดยกรมสุขภาพจิต สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ สสส. พบว่า การจัดสรรเวลาสำหรับงาน/ชีวิตส่วนตัว/ครอบครัวได้ดี จะมีความสุขมากกว่า 4.2 เท่า ขณะที่ การมีสุขภาพดี จะมีความสุขมากกว่า 3.9 เท่า ฉะนั้นหนทางสู่ความสุขเกิดได้ไม่ยาก

การจัดสรรชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพ หรือการรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลจะช่วยสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ จึงควรทำให้เส้นกั้นระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานเป็นเส้นบางที่สุด อาจทำได้โดยใช้หลักการที่ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำ ดังนี้

ใช้หลัก 8-8-8

allocate-time-in-a-healthy-life-add-happiness-2

โดยแบ่งเวลา 8 ชั่วโมงสำหรับการทำงาน ใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจและเอาใจใส่ในหน้าที่ 8 ชั่วโมงสำหรับการนอนหลับพักผ่อน และ 8 ชั่วโมงสำหรับการดูแลครอบครัว เอาใจใส่คนที่เรารัก ตอบแทนผู้มีพระคุณ ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมที่ชอบ ตลอดจนพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พึงระลึกเสมอว่า ชีวิตนี้ไม่ได้มีแต่งาน เรายังมีครอบครัว มีเพื่อน และคนที่เรารัก

ดูแลรักษาสุขภาพ

allocate-time-in-a-healthy-life-add-happiness-3

พึงระลึกเสมอว่า สุขภาพดีไม่มีขาย ร่างกายคือต้นทุนอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต ร่างกายที่แข็งแรงจะช่วยให้สามารถทำหลายๆ สิ่งที่อยากทำได้เต็มที่

วางแผนการทำงาน

allocate-time-in-a-healthy-life-add-happiness-5กำหนดเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง เพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง อย่าให้ความสำคัญกับทุกเรื่องเท่าเทียมกัน มอบหมายงานที่สำคัญน้อยกว่าให้ผู้อื่นทำแทนบ้าง

ฝึกคิดบวกเสมอ

allocate-time-in-a-healthy-life-add-happiness-4

เพราะแต่ละวันต้องทำงานร่วมกับผู้คนมากมาย ทำให้เกิดความเครียด และอยู่กับความคิดด้านลบได้ เช่น กังวล ท้อแท้ โกรธ เกลียด เสียใจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะไปกัดกร่อนเวลาและสุขภาพกายใจเราไปทีละน้อย จึงควรหันมาโฟกัสในสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จก่อนจะดีกว่า

ใช้ชีวิตให้พอดี

allocate-time-in-a-healthy-life-add-happiness-1

เดินทางสายกลาง ไม่เครียด หรือสุดโต่งเกินไป อย่าทำให้ตนเองต้องลำบาก หรือหย่อนยานจนเกินไป


 

การมีคนรักหรือครอบครัวที่อบอุ่น มีความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้น ย่อมเป็นกำลังใจสำคัญในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต ตลอดจนส่งผลให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *