5 เทคนิคสร้างพลังใจเพื่อเลิกเหล้า!

0

การดื่มสุรา” ล้วนมีแต่โทษ ทั้งทำให้สมองเสื่อม ความดันโลหิตสูง เลือดออกในสมอง เกิดความวิตกกังวลสูง ซึมเศร้า ฆ่าตัวตาย มีปัญหาการทำงาน เกิดการทะเลาะวิวาท ฯลฯ ผลกระทบรอบด้านขนาดนี้ ยิ่งเลิกสุราเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีค่ะ และเพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เรามีเทคนิคสร้างพลังใจ เพื่อเลิกสุรามาฝาก

การสร้างพลังใจ เพื่อเลิกสุรา มี 5 เทคนิค

โดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ค่ะ  

5-techniques-to-energize-the-mind-to-stop-drinking

1.มีความรู้สึกดีและภาคภูมิใจในตนเอง

ใคร่ครวญถึงการได้ทำหน้าที่และการงานต่างๆ ที่ผ่านมา ตลอดจนการประสบความสำเร็จในชีวิตด้านต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในระดับบุคคลและสังคม ค้นหาข้อดีของตัวเอง ได้ทำงาน หรือร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ

2.มีใครสักคน หรือสักกลุ่มที่เชื่อมั่นได้ว่า

รักและจริงใจต่อกันจริงๆ ซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัวสายเครือญาติ เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน ซึ่งจะเป็น “แรงบันดาลใจ” ช่วยให้เลิกดื่มสุราได้

3.มีการตั้งเป้าหมายในชีวิตทั้งเฉพาะกิจ

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ว่า จะทำอะไร เพื่อใครและทำอย่างไร เช่น เพื่อพ่อแม่ เพื่อลูก เพื่อคู่รัก เพื่อพระเจ้า เพื่อพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างตำนานให้ตนเอง เพื่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ใครบางคน เพื่อความสุขของครอบครัวและตัวเอง เพื่อให้เจ้านายและผู้ร่วมงานมองตนเองในด้านดี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นต้น โดยกำหนดเวลาให้ชัดเจน ตลอดจนเข้มงวดและมีวินัยต่อการปฏิบัติตนในกระบวนการรักษา

4.พบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นระยะๆ

เช่น เลิกดื่มสุราได้นานขึ้นเรื่อยๆ ทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และมีความพยายามขึ้นเรื่อยๆ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความภูมิใจและรู้สึกดีต่อตนเองขึ้นเรื่อยๆ

5.มีสายสัมพันธ์ที่เกื้อหนุนช่วยให้สามารถเลิกดื่มสุราได้

ทั้งญาติ บุคคลใกล้ชิด เพื่อน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้นำชุมชน ชมรม สมาคม สโมสร มูลนิธิ และสถาบันทั้งทางวิชาชีพและวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น


จะเห็นได้ว่านอกจากตัวผู้ดื่มสุราเองแล้ว ครอบครัวก็มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างพลังใจให้ผู้ดื่มสุราตั้งใจปฏิบัติตนอย่างมีวินัยเพื่อลดละเลิกการดื่มสุราให้สำเร็จนะคะ อดทนไปด้วยกันรับรองว่าผลที่ได้คุ้มค่าค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *