อะไรบ้างที่ต้องเช็คเพื่อความปลอดภัยก่อนเข้า “ร้านนวด”

0

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่คนยุคนี้ให้ความสนใจ ไม่แปลกที่กิจการสปา รวมทั้งการนวดเพื่อสุขภาพ หรือนวดเพื่อเสริมความงาม จะผุดขึ้นเต็มไปหมดยิ่งกว่าดอกเห็ด บางแห่งก็อยู่ตามตึกแถว บางแห่งก็ปลูกสร้างอย่างหรูหราอลังการ

คำถามที่ตามมา คือ มาตรฐานของธุรกิจนี้เป็นอย่างไร? ปลอดภัยแค่ไหน?

กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมความงาม เป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้า มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้ เช่น ไข้หวัด วัณโรค โรคผิวหนังจากการติดเชื้อ เป็นต้น

what-to-check-for-safety-before-entering-massage-and-spa-pr

อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือมีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับการบริการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ก่อนการรับบริการจึงควรสังเกตสิ่งเหล่านี้

  1. มาตรฐานด้านสถานที่ สถานที่ต้องสะอาดมีการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาล บริเวณที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมไม่มิดชิดลับตาจนเกินไป มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บเสื้อผ้า ต้องเพียงพอและแยกส่วนสำหรับชาย-หญิง
  1. มาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมใช้งาน อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องมีการทำความสะอาดอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ให้บริการต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน พนักงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ที่ให้บริการ มีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุ การตั้งครรภ์ การใช้ยาหรือโรคประจำตัว
  1. มาตรฐานด้านการให้บริการ ต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย เครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการต้องรัดกุม สุภาพ สะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน ต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอก กำหนดเวลาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-24.00 น.

ในส่วนของห้องอาบน้ำนั้น สถานที่ดังกล่าวสามารถมีห้องอาบน้ำได้ แต่ลูกค้าต้องอาบน้ำเอง เพราะนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยไม่ใช่ธุรกิจอาบ อบ นวด

ยอมเสียเวลาศึกษาข้อมูล รวมถึงสังเกตสถานประกอบการให้รอบด้านสักหน่อย แต่รับรองว่าผลที่ได้ย่อมคุ้มค่าอย่างแน่นอน เพราะจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจมากับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *