สยอง!! ใช้ยาฆ่าแมลงฉีดปลาแห้ง

0

DDT เป็นยาฆ่าแมลงในกลุ่มสารประกอบคลอรีน จัดเป็นสารอันตรายที่ถูกห้ามใช้ในหลายๆ ประเทศ รวมถึงในบ้านเรา เนื่องจากอันตรายของสารพิษดังกล่าวส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้จะเป็นสารต้องห้ามแต่ล่าสุดกลับมีข่าวชวนสยองออกมาว่าพบการใช้ดีดีทีในปลาสลิดตากแห้งเพื่อฉีดกันแมลงมาตอม!!

นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้ข้อมูลว่า…

ประเทศไทยได้มีประกาศห้ามใช้ดีดีที (DDT) หรือ ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (Dichlorodiphenyltichloroethane) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสาธารณสุขที่ห้ามมีการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่ ปี 2546 เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีพิษ และค่อนข้างสลายตัวช้า ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถละลายได้ในน้ำมัน ทำให้พบว่ามีการตกค้างในห่วงโซ่อาหาร และสะสมในดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 150 ปี

โดยอย. ได้ออกกฎหมายควบคุมปริมาณดีดีทีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ปี 2538 กำหนดให้ตรวจพบการตกค้างของดีดีทีในเนื้อสัตว์น้ำ หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

use-ddt-in-food

ในส่วนของผลกระทบต่อสุขภาพของคนหากได้รับดีดีทีในปริมาณมากนั้น จะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกขัดขวาง พบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้ามืด ท้องร่วง และอาจมีผลต่อการทำงานของตับ ไต และกล้ามเนื้อหัวใจอาจเกิดหัวใจวายชัก หมดสติและหยุดหายใจได้ แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อย ๆ ค่อย ๆ สะสมในร่างกายจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งได้

เพื่อความปลอดภัย ก่อนซื้อผู้บริโภคควรสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานที่จำหน่าย เนื่องจากปกติแล้วอาหารจำพวกปลาตากแห้ง มักมีแมลงวันตอม แต่หากไม่พบแมลงวันมาตอมก็อย่าได้วางใจซื้อ เพราะมีโอกาสใช้ยาฆ่าแมลงสูงเนื้อปลาต้องไม่แข็งมากหรือนิ่มจนนิ้วกดแล้วเป็นรอย สีของปลาต้องเป็นธรรมชาติ ในปากปลาต้องไม่มีเม็ดเกลือก่อนนำมารับประทานควรล้างให้สะอาดและนำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อน

ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะคะ ใส่ใจสักนิดก่อนเลือกซื้ออาหารรับประทาน เพราะมีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อยว่าการหม่ำอาหารสุ่มสี่สุ่มห้า อาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหรืออันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *