นอนมากกว่า 10 ชม. ทำเสี่ยงสมองเสื่อมและตายก่อนวันอันควร!

0

การนอนหลับระยะสั้นและระยะยาวเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและความตายก่อนวัยอันควรในการศึกษาผู้ใหญ่ชาวญี่ปุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ผลการวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสาร American Geriatrics Society

ในหมู่ผู้ใหญ่ 1,517 คนที่ได้รับการติดตามผลมา 10 ปี พบ 294 คนเป็นโรคสมองเสื่อมและเสียชีวิตไป 282 ราย โดยอัตราการเสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมและอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุสูงกว่าในกลุ่มที่มีเวลานอนหลับรายวันต่ำกว่า 5.0 ชั่วโมงหรือมากกว่า 10.0 ชั่วโมง

sleep_more_than_10_hours_risking_alzheimers_disease

เมื่อเทียบกับผู้ที่นอนหลับทุกวันตั้งแต่ 5.0 ถึง 6.9 ชั่วโมง แต่กับผู้เข้าร่วมที่มีเวลานอนหลับสั้นซึ่งมีการออกกำลังกายที่สูงไม่ได้มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมและเสียชีวิตมากนักด้วยวเช่นเดียวกัน โดยทีมวิจัยจาก Wiley ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการศึกษานี้ว่า…

“ผลประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อความเสี่ยงของการนอนหลับที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่การระยะเวลาการนอนหลับที่เหมาะสม แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับอาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ด้วยเหมือนกัน”

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า การมีสุขภาพที่ดีนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ การเลือกอาหารที่มีประโยชน์ก็ดี นอนหลับในระยะเวลาที่เหมาะสมก็มีส่วน รวมทั้งการออกกำลังกายก็ยังคงจำเป็นต้องทำเช่นเดียวกัน

ที่มา: Optimal sleep linked to lower risks for dementia and early death โดย Wiley, Sciencedaily.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *