จริงหรือ “สารกันเสีย” ในเครื่องสำอางอันตราย ห้ามใส่เด็ดขาด!

0

แม้ตลาดเครื่องสำอางในบ้านเราจะบูมมากๆ มีเครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ แต่ด้วยความที่มีกรณีใช้เครื่องสำอางแล้วหน้าพังให้เห็นกันเนืองๆ หลายคนจึงหันมาให้ความสนใจกับส่วนผสมในเครื่องสำอาง นี่เองนำมาซึ่งคำถามที่ว่า จริงหรือที่ห้ามใส่สารกันเสียในเครื่องสำอางเพราะอันตราย?

ข้อมูลจาก ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า…

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องสารตกค้างในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 4 ชนิด ได้แก่ ไตรโคลซาน เมทิลไอโซไทอะโซลิโนน พาราเบน และ โซเดียมลอริลซัลเฟต เป็นสารที่ต้องระวัง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายนั้น อย. ได้มีการทบทวนติดตามมาตรฐานการใช้ของสารดังกล่าว ซึ่งจัดเป็นสารกันเสีย

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 2560 ได้กำหนดชนิดและความเข้มข้นสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้ เรียกว่าหากเป็นไปตามข้อกำหนดก็สามารถใส่สารกันเสียเหล่านี้ในเครื่องสำอางได้

preservative-in-cosmetics

สารไตรโคลซานเป็นสารกันเสียในความเข้มข้นไม่เกิน 0.3% ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้แล้วล้างออก เช่น ยาสีฟัน สบู่เหลว แชมพู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเล็บก่อนทำเล็บเทียม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย แป้งทาหน้า และผลิตภัณฑ์ปกปิดริ้วรอยเฉพาะที่ (Blemish concealers) ในกรณีที่ใช้ในช่องปากจะใช้ได้ไม่เกิน 0.2%

ส่วนสารกลุ่มพาราเบน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ สารพาราเบนที่มีความเสี่ยงสูงอาจก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สารไอโซโพรพิลพาราเบน ไอโซบูทิลพาราเบน ฟีนิลพาราเบน เบนซิลพาราเบน และ เพนทิลพาราเบน ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอางแล้ว และสารพาราเบนตัวอื่นๆ ที่จัดเป็นสารกันเสียตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ใช้ได้ตามปริมาณและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

สำหรับกรณีของสารโซเดียม ลอริล ซัลเฟต จัดเป็นสารที่ใช้ทำความสะอาดชำระสิ่งสกปรก เป็นสารลดแรงตึงผิว และทำให้เกิดฟองในเครื่องสำอาง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และ อาเซียน ได้อนุญาตให้ใช้ในเครื่องสำอางมาเป็นเวลานานแล้ว ปัจจุบันยังมีการใช้ได้ซึ่งไม่ควรเกิน 15% สำหรับผู้บริโภคที่ผิวแพ้ง่ายอาจพิจารณาส่วนผสมจากฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงสารดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้บริโภคควรระมัดระวังการซื้อเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆ โดยดูฉลากผลิตภัณฑ์และสูตรส่วนประกอบ หากละเลยอาจได้เครื่องสำอางไร้คุณภาพมาใช้จนทำให้หน้าพังได้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *