กันพลาด! กับทิปส์เตรียมร่างกายก่อนเที่ยวต่างประเทศ

0

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า 55% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศกำลังพัฒนาจะเกิดปัญหาสุขภาพ โดย 8% มีปัญหาสุขภาพต้องพบแพทย์และประมาณ 1 ใน 100,000 คนเสียชีวิต ทั้งที่เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้

ไม่อยากพลาดเจ็บป่วยระหว่างท่องเที่ยว มาเตรียมตัวให้พร้อมกันนะคะ!

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และโฆษก สธ. กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง เกิดจากสุขภาพของผู้เดินทาง ได้แก่ วัย โรคประจำตัว พฤติกรรมการเดินทาง ได้แก่ กิจกรรม ที่พัก จากสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ที่มีโรคประจำถิ่น ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ ความสะอาดและระบบสุขาภิบาล การบริการทางการแพทย์ การป้องกันควบคุมโรค รวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆ

ทิปส์เตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเที่ยวต่างประเทศ

prepare-your-body-before-traveling-abroad

  1. 1. ก่อนเดินทางท่องเที่ยวควรหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เพื่อเตรียมเสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ
  2. ควรเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรงก่อนการเดินทาง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นไข้หวัด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และไม่ควรเดินทางขณะมีอาการป่วย
  3. ในระหว่างการท่องเที่ยว ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง หรืออากาศหนาวมากๆ ควรสวมเสื้อผ้าหนาๆ สวมถุงมือถุงเท้าและสวมหมวก เพราะถ้ามีเครื่องนุ่งห่มให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ เป็นเวลานานอาจเสียชีวิตได้
  4. ไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว การดื่มสุราระยะแรกจะทำให้ร่างกายร้อนวูบวาบ เนื่องจากหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังขยายตัว ความร้อนจะถูกระบายออกจากร่างกายมากขึ้นโดยไม่รู้ตัว ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง หากดื่มสุราในปริมาณมาก ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะกดประสาทส่วนกลาง ทำให้เมาหรือหลับโดยไม่รู้สึกตัว
  5. ควรศึกษาว่าประเทศที่ไปท่องเที่ยวมีการระบาดของโรคใดหรือไม่ เพื่อจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไว้ล่วงหน้า โดยแพทย์จะพิจารณาปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกัน

ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัว เอกสารทางการแพทย์ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยเสมอ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *