ไม่อยากร่างพังต้องประเมินร่างกายก่อนเข้า “ฟิตเนส”

0

จุดมุ่งหมายของการออกกำลังกายของคนส่วนใหญ่ คือ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและรูปร่างที่สมส่วน แต่บางครั้งการออกกำลังกายกลับส่งผลร้ายต่อสุขภาพ สาเหตุ เช่น ขาดความระมัดระวังในการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายหักโหมจนเกินไป ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังที่ปรากฏในข่าวคราวตามสื่อต่างๆ

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ “Syed FA Ahmad” เทรนเนอร์ ชาวอินเดีย ฝึกท่าออกกำลังกาย โดยใช้เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ แต่เกิดผิดพลาดทำให้หัวเข่าเกิดล็อกผิดท่า ขารับน้ำหนักไม่ไหว ทำให้แผ่นเหล็กใหญ่น้ำหนักรวมกว่า 900 ปอนด์ หล่นทับจนได้รับบาดเจ็บ กระดูกขาหัก

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายว่า ผู้ที่ออกกำลังกายตามฟิตเนสควรประเมินความพร้อมของร่างกายทุกครั้ง และไม่หักโหมจนเกินไป ซึ่งการออกกำลังกายในฟิตเนสแต่ละครั้ง ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องออกกำลังกาย และสามารถแนะนำการใช้เครื่องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับร่างกายของผู้มาใช้บริการ

must-evaluate-the-body-before-entering-the-fitness

ในส่วนของสถานที่ออกกำลังกายนั้น หากเป็นสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หรือ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ควรเช็คให้รอบคอบว่าสถานที่แห่งนั้นได้มาตรฐานหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยในการออกกำลังกาย ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย

  1. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เช่น อาคารและคุณลักษณะภายในมีความมั่นคง แข็งแรง เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  2. มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกำลังกาย เช่น มีระบบและรายงานการตรวจเช็คอุปกรณ์ ออกกำลังกายให้มีความแข็งแรง ทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งานทุกวัน
  3. มาตรฐานการให้บริการ เช่น จัดทำป้ายคำแนะนำ/คำเตือน ในการออกกำลังกาย ให้เห็นอย่างชัดเจน
  4. มาตรฐานด้านบุคลากร ผู้ให้บริการ เช่น บุคลากร ผู้ให้บริการออกกำลังกาย ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ พลศึกษา และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย ที่จัดโดยกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับอนุญาต
  5. มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ยอมเสียเวลาหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกกำลังกายและสถานที่เอ็กเซอร์ไซส์สักนิด เพื่อผลลัพท์ที่ดีงามและปลอดภัยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *