ระวัง! “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารอันตราย

0

เนื่องจากช่วงฤดูฝนนี้ความชื้นในอากาศและปริมาณน้ำฝนมากกว่าฤดูอื่นๆ เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากความชื้นและน้ำขังได้ โดยเฉพาะพาหะนำโรคอย่าง “ยุง” ที่ชุกชุมมากกว่าปกติ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหายุงกัดในหลายครอบครัว คือ ใช้ยาจุดกันยุงหรือธูปหอมไล่ยุง โดยไม่ทันระวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผสมสารอันตราย!!

ข้อมูลจาก ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่า…

จากการออกสุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในท้องตลาด ล่าสุด ตรวจพบว่า มีการจำหน่ายยาจุดกันยุง และธูปหอมไล่ยุงในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุงฉลากภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษสีเหลือง – สีฟ้า
  2. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุงฉลากเป็นภาษาเขมร บรรจุกล่องกระดาษสีเขียว – สีเหลือง
  3. ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุง Ranger Scout บรรจุกล่องกระดาษสีน้ำเงิน – สีเขียว
  4. ผลิตภัณฑ์ยาจุดกันยุงชนิดขดตราหัวเสือฉลากเป็นภาษาจีน บรรจุกล่องกระดาษสีแดง – สีขาว ห่อด้วยพลาสติกใสไม่มีสี
  5. ยาจุดกันยุงชนิดขดตรา Laojun ปิดด้วยแผ่นกระดาษ สีฟ้า – สีเหลือง – สีดำ มีรูปเด็กบนฉลาก ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ

mosquito-repellant-with-dangerous-substances-2

จากการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซึ่งต้องขึ้นทะเบียน แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบว่า มีสารเมเพอร์ฟลูทริน (Meperfluthrin) เป็นสารสำคัญในผลิตภัณฑ์

สำหรับ สารเมเพอร์ฟลูทริน (Meperfluthrin) เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของสารไล่แมลงไพรีทริน หรือ ไพรีทรอยด์ ซึ่งเป็นสารที่ อย. ไม่เคยรับขึ้นทะเบียนมาก่อน ไม่ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราการใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้ได้

ฉะนั้น ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญและตรวจดูเลขทะเบียน และเครื่องหมาย อย. ในผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้ด้วย เพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย ใช้แล้วไม่เกิดอันตราย

mosquito-repellant-with-dangerous-substances-1

ที่มา: 1, 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *