ดื่มมากช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้ ความเชื่อนี้… อย่ามั่ว!

0

เหมือนจะเป็นโรคไกลตัว แต่ “มาลาเรีย” ก็ยังเป็นโรคที่มีผู้ป่วยในบ้านเราจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยังพบโรคนี้มาก ได้แก่ ตาก ยะลา กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ และ อุบลราชธานี ที่น่าตกใจก็คือ หลายคนมีความเชื่อว่ากินเหล้ามากช่วยป้องกันโรคมาลาเรียได้!!

โรคมาลาเรีย (Malaria) หรือไข้มาลาเรีย

เป็นโรคติดต่อ มียุงก้นปล่องเป็นพาหะเกิดจากเชื้อ Plasmodium ซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียวอยู่ใน class Sporozoaมีวงจรของเชื้อระยะต่างๆ สลับกันคือ ระยะมีเพศและไม่มีเพศ และมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและยุง โดยโรคนี้มียารักษาและมียาสำหรับป้องกัน

ที่น่าห่วงคือหลายคนมีความเชื่อผิดๆ ซึ่งอาจทำให้การป้องกันไม่ได้ผลดี เช่น เชื่อว่า การดื่มสุราครั้งละมากๆ เป็นประจำ จะทำให้โอกาสป่วยเป็นไข้มาลาเรียน้อยลดน้อยลง

Close-up of whisky in glasses

โดยให้เหตุผลว่าจากการสังเกตเห็นเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นผู้ดื่มสุราจัด ไม่ค่อยป่วยเป็นโรคนี้ ตรงกันข้ามกับคนที่ดื่มเหล้าเล็กน้อยหรือนานๆ ครั้ง มักป่วยเป็นมาลาเรียบ่อยๆ ทั้งที่ความจริงเหล้าไม่มีผลในการป้องกันยุงกัด ตรงข้ามคนที่ดื่มเหล้ายิ่งเสี่ยงถูกยุงก้นปล่องกัด เพราะขาดการระมัดระวังในการป้องกันยุงกัดเนื่องจากเมา

นอกจากนี้ บางคนยังเชื่อว่าไข้มาเรียนเกิดจากการดื่มน้ำในลำธารที่มีไข่ของยุงเข้าไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ผิด!

หากมีอาการสงสัยจะเป็นไข้มาลาเรีย คือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ แต่ไม่มีน้ำมูก ปวดเมื่อยตามตัวและกล้ามเนื้อ ให้แนะนำไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาหากป่วยเป็นโรคมาลาเรียจะต้องได้รับการดูแลให้กินยาตามแพทย์สั่งเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *