แน่ใจแล้วหรือว่า… น้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติสะอาดปลอดภัย!

0

น้ำ” ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิต โดยน้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ แม้ว่าน้ำจะไม่มีแคลอรีหรือสารอาหารที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ใดๆ แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ ว่าแต่น้ำที่คุณดื่มกินอยู่ทุกวันนี้แน่ใจแล้วหรือว่าสะอาดปลอดภัย โดยเฉพาะน้ำที่มาจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ!!

ปัจจัยเสี่ยงจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญหรือตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ

make-sure-before-drink-water-from-drinking-water-vending-machine

  1. น้ำที่ใช้ในการผลิต หรือน้ำดิบ ส่วนใหญ่น้ำดื่มหยอดเหรียญจะใช้น้ำประปาเป็นน้ำดิบ แหล่งน้ำประปา มีปริมาณของคลอรีนในน้ำสูง ซึ่งเป็นอันตราย เนื่องจากในการผลิตน้ำโดยใช้ระบบ R.O. คลอรีนในน้ำประปาจะไปทำให้เยื่อกรองMembrane(เมมเบรน)ฉีกขาด ไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกหรือเชื้อจุลินทรีย์
  2. การดูแลบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ การผลิตน้ำโดยใช้ระบบ R.O. ต้องกรองผ่านเมมเบรน และเมื่อมีการกรองน้ำมากขึ้น จะมีสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคสะสมที่เมมเบรน ทำให้เกิดการอุดตัน จึงต้องถอดออกมาล้างทำความสะอาด หากปล่อยให้เมมเบรนอุดตัน ไม่มีการล้างทำความสะอาด จะทำให้เมมเบรนแตกและไม่สามารถกรองสิ่งสกปรกในน้ำได้
  3. ภาชนะบรรจุที่ผู้บริโภคนำมาบรรจุใส่น้ำต้องผ่านการล้างทำความสะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อความมั่นใจว่าภาชนะสะอาดพอที่จะบรรจุน้ำดื่ม

วิธีการสังเกตเพื่อตัดสินใจเลือกใช้บริการตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ ควรเลือกและสังเกตฉลากที่ติดบนตู้น้ำ (ฉลาก สคบ.) โดยจะต้องแสดงฉลากที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามที่ สคบ. กำหนด ได้แก่ ข้อแนะนำในการใช้น้ำดื่มอัตโนมัติ ระบุวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรองแต่ละชนิด คำเตือนที่ระบุว่า ระวังอันตราย หากไม่ตรวจสอบวัน เดือน ปี ที่เปลี่ยนไส้กรอง และตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นต้น

หรือลองสังเกตลักษณะภายนอกตู้สภาพตู้ต้องสะอาด ไม่มีฝุ่นผง หรือคราบสกปรก ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม่ผุกร่อนเป็นสนิมติดตั้งบนพื้นที่เหมาะสม มีสุขอนามัย ไม่ใกล้ถังขยะหรือสิ่งปฏิกูล อยู่ในที่ร่มไม่มีแสงแดดส่องถึง เพราะแสงแดดจะทำให้เกิดตะไคร่น้ำที่หัวจ่ายน้ำ ส่วนช่องรับน้ำต้องสะอาด มีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก ส่วนหัวจ่ายน้ำควรทำจากสเตนเลสไม่ใช้ท่อพลาสติก สายยางต้องสะอาด ไม่มีสนิมหรือตะไคร่น้ำ

ที่สำคัญควรสังเกตลักษณะของน้ำที่กดออกมาจากตู้น้ำอัตโนมัติ ต้องใส ไม่มีสีไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน และรสชาติไม่ผิดปกติจากที่เคยใช้ประจำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *