น้ำผึ้ง vs น้ำตาลทราย อันไหนเวิร์คกว่ากัน?

0

แม้ความหวานจะไม่ใช่รสชาติที่เป็นมิตรต่อสุขภาพนัก แต่เพราะชีวิตขาดความหวานไม่ได้หลายคนจึงพยายามเลือกความหวานที่ทำร้ายร่างกายน้อยที่สุด นอกจากปริมาณของน้ำตาลที่ต้องกินอย่างเหมาะสมแล้ว ชนิดของน้ำตาลก็สำคัญไม่น้อย นี่เองนำไปสู่คำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าระหว่าง…

น้ำผึ้ง vs น้ำตาลทราย

ชนิดไหนเวิร์คที่สุด?

Various of sugar

นํ้าตาลที่มีในอาหารมีหลายชนิด โดยนํ้าตาลฟรุกโตส เป็นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเมื่อร่างกายได้รับแล้วสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย พบในผลไม้ที่มีรสหวานและในนํ้าผึ้ง

ส่วนนํ้าตาลที่ใช้เติมในอาหารและขนมหวานเพื่อปรุงแต่งรส คือ นํ้าตาลทรายหรือซูโครส น้ำตาลซูโครสอยูในกลุ่มน้ำตาลโมเลกุลคู่ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสเมื่อร่างกายรับแล้วต้องถูกย่อยให้เป็นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนจึงจะถูกดูดซึมได้

ในปริมาณที่เท่ากัน นํ้าผึ้งมีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่านํ้าตาลทราย

นอกเหนือจากความหวานและพลังงานแล้ว นํ้าผึ้งและนํ้าตาลมะพร้าวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบ้าง เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กสำหรับนํ้าตาลทรายขาว ถึงแม้จะทำมาจากอ้อยแต่ก็ผ่านกรรมวิธีการผลิตหลายขั้นตอนตกผลึกให้เป็นเกล็ดและผ่านการฟอกสี ดังนั้น แทบจะไม่มีวิตามินหรือแรธาตุหลงเหลืออยู่เลย

สำหรับนํ้าตาลทรายแดงพบว่า มีวิตามินและแร่ธาตุอยู่บ้าง จึงดีกว่านํ้าตาลทรายขาวในปริมาณที่เท่ากัน นํ้าผึ้งให้พลังงานน้อยกว่านํ้าตาลทรายเล็กน้อย ทั้งนี้ ส่วนประกอบของนํ้าตาลมะพร้าวอาจมีความแตกต่างกันของแต่ละแหล่ง ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าดัชนีนํ้าตาลที่แตกต่างกันได้ จึงควรที่จะต้องดูฉลากโภชนาการร่วมด้วยเสมอ

นอกจากนี้ค่าดัชนีนํ้าตาลยังแตกต่างขึ้นอยู่กับอาหารที่กินร่วมด้วย ตลอดจนกระบวนการปรุงอาหาร รวมทั้งการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าตาลในเลือดของแต่ละคน ดังนั้น การกินนํ้าผึ้งหรือนํ้าตาลมะพร้าวก็ควรจำกัดปริมาณเช่นเดียวกับนํ้าตาลทราย นั่นคือ นํ้าตาลเป็นส่วนหนึ่งของอาหารและไม่ควรกินเกิน 6 ช้อนชาต่อวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *