เชื้อรา…ภัยที่มาพร้อมอาหารแห้ง

0

อาหารแห้ง ธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง และผลไม้แห้งต่างๆ เป็นอาหารที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ เพราะมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อราได้ง่าย หากเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม เช่น เก็บไว้ในที่ชื้นเกินไป หรือไม่มีการอบให้แห้งดีพอ ก่อให้เกิดสารอะฟลาท็อกซิน ซึ่งหากมีการบริโภคเข้าไปและมีการสะสมในปริมาณมากก็จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้

ภัยร้ายแรงจากอาหารแห้งหนีไม่พ้นสารปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ไม่ว่าจะเป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากการผลิตหรือการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม

เชื้อรา…ภัยที่มาพร้อมอาหารแห้ง

หรือสารปนเปื้อนที่ผู้ผลิตตั้งใจใส่ลงไปเพื่อให้อาหารแห้งมีอายุในการเก็บรักษาที่ยาวนาน และมีสีสันน่ารับประทาน ซึ่งหากว่าใส่ในปริมาณที่สูงมาก อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

เทคนิคการเลือกซื้ออาหารแห้ง
1. ไม่ซื้ออาหารแห้งในปริมาณมาก เพราะหากใช้ไม่หมดอาจเกิดเชื้อราได้
2. เลือกซื้ออาหารแห้งที่มีสีใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของอาหารชนิดนั้น
3. ไม่ซื้ออาหารแห้งที่มีกลิ่นหืน โดยควรเลือกอาหารแห้งที่มีลักษณะ สี ที่สดใหม่ ไม่แตกหัก
4. ตรวจดูฉลากโภชนาการและวันหมดอายุ

การเก็บรักษาอาหารแห้ง
1. เก็บไว้ในที่โปร่ง มีอากาศถ่ายเท
2. ควรเก็บไว้ในตู้เย็นเสมอ หากเป็นอาหารแห้งที่สามารถแช่เย็นได้

ก่อนที่จะนำอาหารแห้งมาปรุงประกอบอาหารควรล้างให้สะอาดเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในถั่วเมล็ด ธัญพืชต่างๆ และควรปรุงสุก ทุกครั้งก่อนนำมาบริโภค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *