ได้ยินบ่อยๆ รู้มั้ย… “อนุมูลอิสระ” และ “สารต้านอนุมูลอิสระ” คือ?

0

Free Radical and Antioxidant

“อนุมูลอิสระ” (Free Radical)

อนุมูลที่เกิดขึ้นในการทำงานตามปกติของเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย จากกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Oxidation (ทำให้เราแก่เร็ว ริ้วรอยมากขึ้น ป่วยง่าย) หรือเกิดขึ้นจากการได้รับสารพิษ เช่น ควันบุหรี่ หรือสารเคมีบางชนิด เมื่อเกิดอนุมูลอิสระมากขึ้น อนุมูลเหล่านี้สามารถก่อให้เซลล์เกิดการเสื่อมหรือเสียหายได้ จึงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคต้อกระจก โรคมะเร็ง

กระบวนการออกซิเดชั่นจริงๆ แล้วก็คือกระบวนการรวมตัวกับออกซิเจนนั่นเอง (ตัวอย่างของการรวมกันระหว่างออกซิเจนกับธาตุอื่นเช่น ผิวของแอปเปิ้ลรวมกับออกซิเจน ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล, น้ำมันพืช รวมกับออกซิเจน จะทำให้น้ำมันพืชเหม็นหืน เป็นต้น)

ในความเป็นจริงไม่มีสารประกอบสารใดสารหนึ่งสามารถป้องกันการเกิดออกซิเดชั่นได้ทั้งหมด เพราะว่าสารอนุมูลอิสระเองก็มีมากมายหลายประเภท เกิดจากธาตุหลายชนิด เราจึงต้องการสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันในการหยุดกระบวนการออกซิเดชั่น

“สารต้านอนุมูลอิสระ” (Antioxidant)

สารที่ต้านไม่ให้อนุมูลอิสระก่อความเสียหายต่อเซลล์มักมีอยู่ในผักและในผลไม้ รวมทั้งวิตามินเอ ซี และอีนอกจากนี้ยังพบในแร่ธาตุทุกชนิดซีลีเนียมโคเอนไซม์คิวเทนกลูต้าไธโอน แคโรทีนอยด์ฟลาโวนอยด์กรดไลโปอิก เมลาโทนิน ไอโซฟลาโวนฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาทางการแพทย์ใด ที่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่า สารต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบอาหารเสริม สามารถ ชะลอ ป้องกัน หรือรักษาโรคเรื้อรังต่างๆดังกล่าวได้

ดังนั้น ทางการแพทย์จึงยังไม่มีการแนะนำการกินอาหารเสริมที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระแต่จะแนะนำให้ บริโภคอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบถ้วนในทุกวัน โดยเพิ่มปริมาณผักและผลไม้ให้มากๆรวมถึงออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *