ทำยังไงเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเลือดออกมากเบื้องต้น

0

“อุบัติเหตุ” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า สามารถเกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา กับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งหลายครั้งที่อาการเจ็บป่วยรุนแรงขึ้นเพราะปฐมพยาบาลผิดวิธี ไม่อยากพลาดเรามาเรียนรู้เพื่อรับมือและปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี เมื่อเกิดอุบัติเหตุ“เลือดออกมาก” หรือ “อวัยวะฉีกขาด”กันนะคะ

จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากเป็นอันดับ 2 รองจากการเสียชีวิตด้วยโรคร้ายสำคัญโดย นพ.ชัยโรจน์ เอื้อไพโรจน์กิจ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท 2 กล่าวว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น หากเรามีสติและความรู้ที่ถูกต้อง ก็จะช่วยรักษาชีวิตและลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุด

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ “เลือดออกมาก-อวัยวะฉีกขาด”

first-aid-when-an-accident

อุบัติเหตุที่มีเลือดออกมาก

ให้ทำการห้ามเลือดด้วยการใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซจำนวนมาก ปิดบาดแผลและกดให้แน่นไม่ควรชำระล้างบาดแผลเอง ให้ห้ามเลือดทันที โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลไว้ และรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

อุบัติเหตุที่มีอวัยวะฉีกขาด

กรณีที่อวัยวะขาดออกจากตัว ให้รีบนำอวัยวะนั้นใส่ถูกพลาสติกสะอาด รัดปากถุงให้แน่นแล้วใส่ในน้ำที่มีน้ำแข็งอยู่ด้วย อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 4 องศาเซลเซียส ห้ามนำอวัยวะที่ถูกตัดขาดไปสัมผัสน้ำแข็งโดยตรง เพราะจะทำให้เซลล์ตาย กรณีอวัยวะขนาดใหญ่ขาด เช่น มือ แขน หรือขา เนื้อเยื่อจะมีชีวิตอยู่ได้ราว 6 ชั่วโมง ส่วนนิ้วขาด เนื้อเยื่อจะมีชีวิตอยู่ได้ราว 12 ชั่วโมง

กรณีที่ยังมีเนื้อเยื่อติดอยู่กับตัวผู้ป่วย ให้ห้ามเลือดและประคองส่วนที่ได้รับบาดเจ็บให้มั่นคงที่สุด ไม่ให้ถูกดึงรั้งไปมา จากนั้นรีบติดต่อโรงพยาบาลที่มีศูนย์อุบัติเหตุและต่ออวัยวะแบบครบวงจร เพื่อลดเวลาที่อาจจะเสียไปจากการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล


สำหรับเพื่อนๆ หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุที่อาจไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่แต่มีความกังวลเรื่องรอยแผลเป็นหลังจากนั้น สามารถลดความกังวลได้ด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลรอยแผลเป็น โดยเจาะจงเลือกสูตรที่ใช้กับแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น Hiruscar Silicon Pro ที่สามารถใช้ได้กับแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมถึงแผลเป็นจากการผ่าตัดเช่นเดียวกันค่ะ

อย่างไรก็ดี หากเกิดอุบัติเหตุแล้ว สิ่งสำคัญผู้ทำหน้าที่พยาบาลจำเป็นต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด การติดเชื้อ และการสัมผัสตัวผู้ป่วย ทางที่ดีเมื่อทำการปฐมพยาบาลแล้ว ควรรีบส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที ที่สำคัญที่สุดคือต้องระวังตัวไม่ประมาทนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *