กินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ รู้มั้ย..ต้องทำยังไง?

0

ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งความปรารถนานี้จะเป็นจริงไปไม่ได้เลยหากเราไม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง คือ อาหาร ว่าแต่ท่ามกลางอาหารมากมายในโลกนี้ เราจะเลือกหยิบอะไรเข้าปากดีล่ะ ถึงจะเป็นการกินที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

Healthy food pyramid

การกินอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการสำหรับคนไทย ประกอบด้วย 9 ข้อ คือ…

 1. กินอาหารครบ5 หมู่ แต่ละหมู่ให้มีความหลากหลายและหมั่นดูแลนํ้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์
 2. กินข้าวเป็นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ
 3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ
 4. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควร
 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
 6. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ
 7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน
 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สำหรับปริมาณพลังงานของอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละช่วงวัย แบ่งเป็น

 • 1600 กิโลแคลอรี สำหรับ เด็กอายุ 3-13 ปี, หญิงวัยทำงานอายุ 25-60 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 2000 กิโลแคลอรี สำหรับ วัยรุ่น หญิง ชาย อายุ 14-25 ปี, ชายวัยทำงานอายุ 25-60 ปี
 • 2400 กิโลแคลอรี สำหรับ หญิง ชาย ที่ใช้พลังงานมาก ๆ เช่น เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน นักกีฬา

จริงๆ ก็เป็นเรื่องที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว แต่น่าแปลกตรงที่พูดง่ายทำยาก สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จักมีวินัย ถ้าเราไม่รักและดูแลตัวเองก็คงไม่มีใครรักและดูแลเราได้ดีอีกแล้วล่ะค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *